Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 15/2017

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.

Tid: 18.05.2017 kl. 10.00

 

Närvarande:

Karri Lumivirta
Petra Laiti
Alina Anderson
Tomas Granholm
Jens Nyström
Sofia Slotte
Marina Nygård

Mötet öppnades kl. 10.01

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

Kenneth Mattsson har valts till kvartalets Hankeit ( kvartal 1/2017)
 

Följande kurser har valts till årets kurs:

 

Årets språkkurs i Helsingfors: “5716-2 Suullinen yritysviestintä C, Mervi Vuolama-Ristola / Johanna Tanner”

 

Årets fördjupad kurs i Helsingfors: “22013 Managing Negotiations, Ville-Pekka Sorsa”

 

Årets språkkurs i Vasa: “5642-1-V Svenska som Modersmål: Muntlig kommunikation, Marina Bergström”

 

Årets fördjupade kurs i Vasa: “1711-V Lönsamhetsbedömning, Jesper Haga”

 

Posterna ordinarie och suppleant plats i universitetskollegiet lediganslås

 

Val av ordförande till centralvanlsnämnden remitteras

 

Marina Nygård, Generalsäkreterare, beviljas rätt att öppna värdeandelskonto

 

Gulnäbbskommittén beviljas 139,20€ i projektbidrag

Övriga ärenden:

Styrelsen har diskuterat jämställdhets- och trakasseriombudsanmälan om uttagningen till roddtävlingen.

Mötet avslutades kl. 10.42