Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 19/2017

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.

Tid: 07.09.2017 kl. 12.00

 

Närvarande:

Karri Lumivirta – Ordförande
Sofia Holm – medlem
Petra Laiti – medlem (närvarande till 12.21)
Alina Anderson – medlem
Tomas Granholm – medlem
Jens Nyström – medlem

Mötet öppnades kl. 12.13

 

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

Styrelsen har beviljat Hankminton 460.55€ projektbidrag.

 

Styrelsen har beviljat Hanken Yacht Club 500€ projektbidrag.

 

Filip Jägerroos väljs till ordförande för CVN

 

Övriga ärenden:

Tuky ry har bjudit in till årsfest 20.10.2017, rvsp 13.9. Lumivirta och Nyström deltar

 

Finanssi ry har bjudit in till årsfest 6.10.2017, rvsp 8.9. Vi skickar en varm hälsning.

 

LYY har bjudit in till årsfest 7.10. Laiti deltar.

 

AUS har bjudit in till självständighetsfest 6.12. Lumivirta deltar. Övriga överväger.

 

Styrelsen har deltagit i:

Styrelsen har deltagit i gulismässan och gulisintagning.

 

Lumivirta har deltagit i inskriptionen och hållit tal.

 

Lumivirta och Granholm deltagit i business lab säsongsöppning.

 

Lumivirta har deltagit i inskriptionen i Vasa och hållit tal.

 

Styrelsen har deltagit i SSHV:s gulisintagning.

 

Holm och Nygård har deltagit i Dare to learn.

 

Granholm har haft lunchmöte med Bearing point.

 

Holm har deltagit i möte med e-tentamens arbetsgrupp.

 

Holm har varit på pedagogiska rådets möte.

 

Mötet avslutades kl. 12.39