Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 20/2017

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.
Tid: 13.09.2017, klo 8:30

Närvarande:

Karri Lumivirta – Ordförande
Sofia Holm – medlem
Petra Laiti – medlem
Tomas Granholm – medlem
Sofia Slotte – fullmäktiges ordf.
 

Mötet öppnades kl. 08:38

 

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

 

Styrelsen har föreslagit datum för årets fullmäktigeval att ordnas 25-26.10 med förhandsröstning 20-24.10..

Styrelsen har godkjänt propositionen att föreslå styrelsemedlem Petra Laiti som kandidat till val av FSF styrelse 2018.

Styrelsen har godkjänt svaret till en motion inför nästa fullmäktigemöte.

Styrelsen har lediganslått en ordinarie och en suppleant plats för institutionsrådet för Nationalekonomi.

Styrelsen har valt CVN 2017.

 

Styrelsen har deltagit i:

Styrelsen har deltagit i kårmässa 11.9

Styrelsen har ordnat och deltagit i rektorskaffe 12.9.

Laiti har deltagit i slutseminarium i UKM30s visionsarbete.

Laiti har deltagit i afterwork med FSFs kopoansvariga.

Laiti har deltagit i FSFs sektorträff för arbetslivssektorn.

Granholm har hållit möte med NU.

Anderson deltar i den av IU ordnade surfresan.

Styrelsen har diskuterat en revidering av disciplinnämndsreglementet och beslutit att inte lyfta upp ärendet som proposition på följande möte.

 

Mötet avslutades kl. 09.02