Aliisa Lundén

Socialpolitik & Jämställdhets- och Trakasseriombud

+358 40 0642202
aliisa.lunden@shs.fi

Som ansvarig för socialpolitik i styrelsen under 2024 bevakar jag studerandes välmående och intressen både internt och externt. Jag fungerar även som en länk mellan studentkåren och våra intressenter, sombland annat SHVS, Unisport och FSF. 

StödHankeit-verksamheten och Välmåendeveckorna hör också till mina ansvarsområden. Jag fungerar även som ordförande i Hankeiternas Välmåendegrupp, där jag för vidare studentkårens och dess medlemmars intressen, behov och önskemål. Förutom mina postbundna förtroendeuppdrag fungerar jag i år som jämlikhets- och trakasseriombud. 

Om ni vill vara med och påverka studerandes välmående är det bara att rycka mig i ärmen eller skicka mig ett meddelande!