Daniel Karlsson

Kårordförande

+358 44 936 1914
daniel.karlsson@shs.fi

Hej,

Hej, som kårordförande för Svenska Handelshögskolans Studentkår ansvarar jag över studentkårens operativa verksamhet. En av mina huvudsakliga ansvarsområden är att koordinera styrelsens arbete samt att föra studentkårens talan. Jag närvarar på möten med våra interna och externa intressenter, och är i kontakt med bland andra Hanken Svenska handelshögskolan, Finlands Ekonomer och Finlands studentkårers förbund.

Om du har frågor om studentkårens verksamhet eller styrelsens arbete, ta då gärna kontakt!