Ville Ruokonen

Kårordförande

+358 50 4020047
ordforande@shs.fi

Som kårordförande för Svenska Handelshögskolans Studentkår ansvarar jag över studentkårens operativa verksamhet. En av mina huvudsakliga ansvarsområden är att koordinera styrelsens arbete samt att föra studentkårens talan. Jag närvarar på möten med våra interna och externa intressenter, och är i kontakt med bland andra Hanken Svenska handelshögskolan, Finlands Ekonomer och Finlands studentkårers förbund.