Victor Dahlberg

Utbildningspolitik

+358 40 0322683
victor.dahlberg@shs.fi

Hej, jag heter Victor Dahlberg och ansvarar för utbildningspolitik och utbildningsrelaterade frågor. Dessutom fungerar jag som ordförande för Utbildningsutskottet. 

Jag koordinerar bland annat årets föreläsare, huvudämneskvällen, tröstbullen och flera andra evenemang, exkursioner och studierelaterade ärenden. Till mina specialuppdrag hör att koordinera studeranderepresentanternas aktiviteter och att bevaka studerandes intressen på Hanken. Intressebevakningen på Hanken är ett utvecklat system med goda relationer mellan studerande och universitetet. Det är därför jättebra att ta kontakt med mig eller med studeranderepresentanterna ifall ni har förändringsförslag eller klagomål. Jag går med låg tröskel att nå via studier@shs.fi.