Rebecca Laaksonen

Evenemang & Internationella ärenden (Vice ordförande)

+358 50 3548658
rebecca.laaksonen@shs.fi

I min post i styrelsen ansvarar jag för evenemang och internationella ärenden. SHS handlar om att skapa oförglömliga minnen för hankeiter. Dessa minnesvärda tillställningar och evenemang arrangeras av våra kommittéer och klubbar. Min uppgift är att stödja dess ordföranden genom att bland annat leda ordförande-utskottet. Ordförandeutskottet finns till för att ordföranden kan samarbeta och få stöd av varandra samt gås det igenom viktiga teman och hålls det workshops. Jag har även ansvar över SHS programpunkter som händer till exempel under vappen och självständighetsdagen.

Internationella ärenden i min post berör intressebevakning under kårmedlemmarnas utbytesansökningsprocess samt internationella studeranden som kan vara både utbytesstuderanden och magisterstuderanden på Hanken. Jag sitter även i Nordic Board med SHS internationella vänskolors kårmedlemmar.