Daniel ”Dante” Hasselström

Evenemang och Internationella ärenden


+358 50 57 07 846
daniel.hasselstrom@shs.fi

Hej!

I styrelsen 2021 kommer jag att vara ansvarig för Evenemang och Internationella ärenden. Mina ansvarsområden kommer vara att ta hand om de evenemang som styrelsen ordnar under året och jag kommer dessutom sitta som ordförande för Ordförandeutskottet. Ordförandeutskottet finns till för att ordföranden kan samarbeta och få stöd av varandra. Förutom detta kommer jag även att i år vara ansvarig för klubbarna och deras verksamhet.

Inom Internationella ärenden kommer jag att jobba med integreringen av våra internationella studerande i studentkåren. Jag kommer även träffa och vara i kontakt med representanter vid andra nordiska universitet.

Jag svarar gärna på frågor om du vill veta mera om studentkårens evenemang samt internationella ärenden.