Nea Olsson

Evenemang och Internationella ärenden


+358 40 417 7055
nea.olsson@shs.fi

Hej!

I styrelsen 2019 kommer jag ha posten Evenemangsansvarig. Mina ansvarsområden kommer vara att ta hand om de evenemang som styrelsen ordnar under året och jag kommer dessutom sitta som ordförande för Ordförandeutskottet. Ordförandeutskottet finns till för att ordföranden kan samarbeta och få stöd av varandra. Förutom detta kommer jag även att i år vara ansvarig för klubbarna och deras verksamhet.

Inom Internationella ärenden kommer jag jobba med integrering av våra internationella studerande i studentkåren. Jag kommer även träffa och vara i kontakt med representanter vid andra nordiska universitet. Jag har även ansvaret för att ordna Nordic Forum 2019.

Jag svarar gärna på frågor om du vill veta mera om Socialpolitik eller Internationella ärenden. Tips och förbättringsförslag är även mycket välkomna.