Event

Fullmäktigemöte 9/2020!

Välkommen att delta på fullmäktiges sista möte för mandatperioden 2019-2020 kl 16:00!

Ärenden som kommer att behandlas på mötet

  • Val inspektor
  • SHS jämlikhetsplan
  • Presentation av verksamhetsplanen för 2021
  • Presentation av budgeten för 2021
  • Diskussion kring SHS medlemskap i Frank

Som medlem av studentkåren har du även möjlighet att delta på mötet. Ifall du är intresserad av att närvara, ta kontakt med Generalsekteraren per e-post (gensek@shs.fi) och meddela hur du önskar att delta (per distans/ fysiskt). Genom att delta per distans får du en länk till Microsoft Teams platformen.