Event

Fullmäktige konstituerandemöte!

Studentkårens fullmäktige samlas till sitt konstituerande möte den 6.11 med start kl 15:00!

Ärenden som kommer att behandlas är bland annat

  • Val av fullmäktige ordförande
  • Val av Stora Utkosttet
  • Val av styrelsebildare 2021

Som medlem av studentkåren har du även möjlighet att delta på mötet. Ifall du är intresserad av att närvara, ta kontakt med Generalsekteraren per e-post (gensek@shs.fi) och meddela hur du önskar att delta (per distans/ fysiskt). Genom att delta per distans får du en länk till Microsoft Teams platformen.