Fullmäktigemöte

Fullmäktigemöte 5/2024

Välkommen att delta på fullmäktigemöte 5/2024!

Tid: 14.5 klockan 18:00.
Plats: Lärarrummet vån 5 (Helsingfors) och rum V105 (Vasa).

På agendan finns ärenden såsom:

  • Beslut om arbetsgruppens förslag om ändring av Svenska handelshögskolans studentkårs discplinreglemente
  • Beslut om arbetsgruppens förslag om ändring av valordningen för Svenska handelshögskolans studentkår
  • Genomgång av medlemsenkätens resultat
  • Uppdatering av läget med implementeringsplanen

Alla SHS-medlemmar har rätt att närvara på mötet – välkommen med och lyssna!