Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 17/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 17/2024

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2, Google Meet

Tid: 2.5.2024 kl. 12.00

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Matias Monola, Aliisa Lundén, Victor Dahlberg, Mats Lehto, Linn Grönlund, Jonatan Stenberg, Erik Carlhielm och Mathilda Lindblom

Mötet öppnades kl. 12.00 av ordförande Eriksson

Anmälningsärenden: 

 • Vappenveckan har firats

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Beslöt om grundande om en ny klubb
 • Diskussion om och lediganslående av Centralvalnämndens ordförande
 • Val av studeranderepresentanter
 • Diskussion av sångbokens läge

Styrelsens aktiviteter

17/2024

Gemensamma

 • Ordnat sykväll på kåren
 • Städat kåren
 • Bjudit kårmedlemmar på fika på balkongen
 • SHS vappentält i Observatorieparken
 • Ordnat kåraktivas sitz

Sofie Eriksson

 • Hållit tal på Vappenmottaggningen i Brunnsparken
 • Deltagit på Havis Amandas mösspåläggnings VIP-tillställning med Mathilda
 • Deltagit på SHS understödsförenings vårmöte
 • Fixat catering och annan prepp för SHSUF vårmöte
 • Möte med fullmäktiges presidium och Jesper inför FM-möte 5/2024
 • Lägessnack med styrelseledamöter
 • Hjälpt kårmedlemmar med diverse ärenden
 • Byggt ihop balkongmöbler

Victor Dahlberg

 • Hållit möte med Utbildningsutskottet
 • Träffat SSHV:s UPO
 • Varit i kontakt med NHHS UPO angående studiefrågor
 • Diskuterat budget med Ekonomisekreterare

Jonatan Stenberg

 • Möte med HUS om kommunalvalet 2025
 • Möte med worlds student capital ordförande
 • Deltagit på engage.eu möte i Bergen
 • Filmat material för eu-debatten
 • Marknadsfört och skött andra löpande ärenden för eu-debatten
 • Övervakat pre-vappen sitzen

Aliisa Lundén

 • Möte med Henna Konsti om planering av DEI
 • Möte med StudOrg om Pride
 • Varit i kontakt med vänföreningar om Pride
 • Byggt ihop nya balkongmöbler
 • Putsat Casas bar
 • Marknadsfört SHS Medlemsenkät
 • Övervakat Första Maj jatkon med Mats

Jesper Rajakangas

 • Haft möte med presidiet och kårordförande
 • Byggt ihop nya balkongmöbler
 • Bokat möten med företag
 • Reviderat disciplinreglementet
 • Deltagit på olika evenemang under vappenveckan
 • Fixat transport till och från Observatorieparken

Linn Grönlund

 • Byggt ihop nya balkongmöbler
 • Koordinerat med Hanken angående Gamylen
 • Fixat transport till och från Observatorieparken

Matias Monola

 • Byggt ihop nya balkongmöbler
 • Fixat installationen av nya ljus till casa
 • Haft skolning för nya ljus åt kommitté medlemmar
 • Skruvat ihop söndriga bord på casa
 • Hanterat bokningskalendern

Mats Lehto

 • Allmän hantering av SHS kommunikation och sociala medier
 • Hantering av SHS hemsida
 • Skapat e-postadresser till nya kåraktiva
 • Sammanställt SHS nyhetsbrev
 • Marknadsfört Vappen evenemang
 • Övervakat första maj jatkon med Aliisa