Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 3/2024

Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa och
mötesplattformen Microsoft Teams.


Tid: Torsdag 21.3.2024 kl. 16:00-17:56
Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Emilia Winqvist kl.16:00.
Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Diskussion om revidering av Policydokument för Svenska handelshögskolans studentkår
  • Diskussion om Valordning för fullmäktige vid Svenska Handelshögskolans Studentkår
  • Diskussion om Discplinreglemente för Svenska handelshögskolans studentkår
  • Lägesuppdatering om Casa 50 budgeten

Mötet avslutades av fullmäktigeordförande Emilia Winqvist kl.17:56.