Fullmäktigemöte

Fullmäktigemöte 4/2024

Välkommen att delta på fullmäktigemöte 4/2024!

Tid: 10.4 klockan 18:00.
Plats: Lärarrummet vån 5 (Helsingfors) och rum V105 (Vasa).

På agendan finns ärenden såsom:

 • Val av ordförande för Årsfestskommittén 2024-2025
 • Val av ordförande för Masters’ Committee 2024-2025
 • Val av ordförande för International Helsinki Days 2024-2025
 • Val av ordförande för Informationskommittén 2024
 • Val av ordförande för Idrottskommittén 2024
 • Behandling av verksamhetsberättelsen för 2023
 • Beslut om fastställande av bokslutet 2023
 • Behandling av revisionsberättelsen för 2023
 • Behandling av inventarieförteckningen för 2023
 • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2023
 • Budgetuppföljning av Q1

Alla SHS-medlemmar har rätt att närvara på mötet – välkommen med och lyssna!