Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 6/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 6/2024

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Google Meet

Tid: 14.2.2024 kl. 10.15

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Mats Lehto, Matias Monola, Linn Grönlund, Victor Dahlberg och Mathilda Lindblom

Mötet öppnades kl.10.15 av ordförande Eriksson

Anmälningsärenden: 

 • Rajakangas anmälde att styrelsen deltagit på FSF öppningsseminarium i Uleåborg.

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Beslöt om deltagande på årsfester.
 • Beslöt om överlämnande av implementeringsplan proposition .

Styrelsens aktiviteter

6/2024

Gemensamma

 • Deltagit på Finlands studentkårers förbunds öppningsseminarium i Uleåborg
 • Presenterat implementeringsplanen på Fullmäktiges workshop 1/2024
 • Följt med en spännande valvaka

Sofie Eriksson

 • Skrivit tal till SHS Solenna akt
 • Hanterat ekonomifrågor med Axel
 • Deltagit på Studentbladets ledarseminarium
 • Bjudit på kaffe i kårens koppi
 • Sammanställt styrelsens proposition 1/2024 till fullmäktige
 • Representerat SHS på Preemio ry:s årsfest i Kuopio
 • Diskuterat frågor kring IB med SESS ordförande 
 • Bokat in möten med diverse externa intressenter

Victor Dahlberg

 • Deltagit på Disciplinnämndens möte
 • Deltagit på Examennämndens möte
 • Deltagit på Assurance of Learning Quality:s möte
 • Träffat Utbildningspolitiskt ansvariga från Vasa
 • Planerat nästa möte för Utbildningsutskottet
 • Lanserat ansökan till Utbildningsutskottets styrelse
 • Skrivit talet för Årets Föreläsare

Jonatan Stenberg

 • Deltagit på OLL utbildningsdagar
 • Haft EU-valdebatt möte
 • Presenterat policydokumentet till FM
 • Möte om policydokumentet

Aliisa Lundén

 • Övervakat International Helsinki days sitz
 • Haft möte med DEI committee
 • Planerat nästa möte för sopo-utskottet

Jesper Rajakangas

 • Haft regelbundet möte med Hankens näringslivsrelationer
 • Representerat SHS på Preemios 23:e årsfest i Kuopio
 • Hållit Näringslivsutskottets möte 4/2024
 • Koordinerat och dragit försäljningsmöten med Account managers
 • Beställt zillisskjortor till styrelsen

Linn Grönlund

 • Planerat Casa 50 ytterligare
 • Varit i kontakt med Hanken angående bokningar och samarbete
 • Bjudit på kaffe i Kårens Koppi

Matias Monola

 • Representerat SHS på Preemio ry:s årsfest i Kuopio
 • Hanterat bokningskalendern
 • Koordinerat med kommittéer angående nya hyresgäster i byggnaden

Mats Lehto

 • Övervakat International Helsinki Days -sitz
 • Presenterat styrelsen på sociala medier
 • Representerat SHS på Studentbladets ledarseminarium
 • Jobbat på att få administrativ tillgång till SHS Facebook och LinkedIN
 • Rensat hemsidan från gamla och icke-relevanta inlägg
 • Allmän hantering av SHS kommunikation
 • Deltagit på Hanken Digital Services Committee:s möte