Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 5/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 5/2024

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Google Meet

Tid: 7.2.2024 kl. 10.00

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Mats Lehto, Aliisa Lundén, Matias Monola, Linn Grönlund, Victor Dahlberg och Mathilda Lindblom

Mötet öppnades kl.10.00 av ordförande Eriksson

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Beslöt om beviljande av klubbidrag 
 • Beslöt om deltagande på årsfester

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Deltagit på rektorskaffe
 • Varit värdar för KY
 • Hållit punkt på Teknologföreningens styrelseskifte
 • Kårtalko

Sofie Eriksson

 • Presenterat SHS för deltagarna på International Helsinki Days
 • Möte med ekonomisekreterare Axel om ekonomiförvaltning
 • Möte med representant från Folkhälsan
 • Skrivit en rapport om SHS:s integrationsarbete för Hankens strategiprojekt
 • Möte med ÅFK om ärenden kring årsfesten
 • Möte med Jesper och presidiet inför kommande fullmäktigeworkshop och -möte
 • Sammanställt första utkastet på implementeringsplanen till fullmäktige
 • Skickat ut hälsningar till vänföreningar, -kårer & nationer
 • Satt upp styrelseposters på Hanken
 • Utrett ärenden kring ekonomi – rättigheter, fakturor, kontering & löner
 • Utrett ärenden kring inventeringsförteckningen

Victor Dahlberg

 • Samlat in information relaterat till mid-term-feedback-projektet
 • Förberett en del av ceremonin för Årets Föreläsare. 
 • Förberett nästa möte för Utbildningsutskottet.
 • Inlett planeringen av möten med olika arbetsgrupper i Utbildningsutskottet.
 • Förberett lanseringen av ansökan till Utbildningsutskottets ledningsgrupp. 

Jonatan Stenberg

 • Möte med EC och MC ordföranden
 • Möte med HUS, AUS och ÅAS om tvåspråkighet
 • Haft IBU möte
 • Möte med Hanken om feedback av utbytesstuderande på hösten 2023

Aliisa Lundén

 • Hjälpt med kaffe i kårens koppi
 • Möte med representant från Folkhälsan med Matias och Sofie
 • Deltagit på möten med OPHY-ydinverkosto
 • Haft trakasseriskolning till IHD
 • Haft första möten med sopo-utskottet
 • Haft möte om neuropsykologiska funktionsvariationer
 • Skickat meddelande till Studenternas välmåendegrupp om första möten
 • Skött om StödHankeiternas anmälning för Mieli ry kursen
 • Varit i kontakt med SSHV, KY och TuKy om välmåendeveckan
 • Presenterat mig själv i Instagram

Jesper Rajakangas

 • Förnyat partnerkontrakt med PwC
 • Förhandlat om nya kontrakt med Niord, McKinsey och Finlands Ekonomer
 • Hållit Näringslivsutskottets möte 3/2024
 • Utvecklat idéer för försäljningsstrategi och nya produkter
 • Skolat Casas ljud- och ljusteknik till International Helsinki Days
 • Mött med Sofie och presidiet angående fullmäktigemöte 02/2024
 • Förberett presentation av implementeringsplanen på fullmäktiges workshop 1/2024
 • Presenterat mig på SHS Instagram
 • Blivit överraskad med födelsedagsfirande

Linn Grönlund

 • Presenterat mej på shsmoments instagram
 • Lagt upp bilder på styrelsen i skolan
 • Stängt och sammanfattat klubbidragsansökan
 • Fortsatt med planeringen av Casa 50
 • Uppdaterat Ordförandeutskottets facebook grupp
 • Representerat styrelsen på Kaffe i Kårens Koppi

Matias Monola

 • Möte med folkhälsan tillsammans med Sofie & Aliisa
 • Presenterat mig på shsmoments instagram
 • Gjort inventarie på kårens tillgångar på Casa tillsammans med FU2023
 • Hanterar bokningskalendern
 • Haft kontakt angående olika reparationsbehov i casas kök
 • Varit i kontakt med husbolaget angående utrymmesanvändingen under Casa50 festen

Mats Lehto

 • Skickat ut nyhetsbrevet februari
 • Presenterat styrelsen på sociala medier
 • Rensat hemsidan från gamla och icke-relevanta inlägg
 • Allmän hantering av SHS kommunikation