Fullmäktigemöte

Fullmäktigemöte 2/2024

Välkommen att delta på fullmäktigemöte 2/2024!

Tid: 20.2 klockan 18:00
Plats: Lärarrummet vån 5 (Helsingfors) och rum V105 (Vasa).

På agendan finns ärenden såsom:

  • Val av ordförande för Gulnäbbskommittén
  • Val av ordförande för Freshers Committee
  • Godkännande av implementeringsplan 2024
  • Beslut om utdelning av kåraktivitetsmärket 2024
  • Utdelning av stipendier 2024 antecknas till kännedom
  • Diskussion om projektet Casa 50 år
  • Diskussion om revidering av sångboken

Alla SHS-medlemmar har rätt att närvara på mötet – välkommen med och lyssna!