Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 4/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 4/2024

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Google Meet

Tid: 31.1.2024 kl. 10.00

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Mats Lehto, Aliisa Lundén, Jonatan Stenberg, Matias Monola, Linn Grönlund, Victor Dahlberg och Mathilda Lindblom

Mötet öppnades kl.10.00 av ordförande Eriksson

Anmälningsärenden: 

 • Styrelseordförande meddelade att det var generalsekreterare Emilia Granqvist sista arbetsdag och att ny generalsekreterare Mathilda Lindblom blivit anställd.

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Beslöt om deltagande på årsfester
 • Beslöt om bank rättigheter & bankkort åt generalsekreteraren
 • Beslöt om årets föreläsare 2023

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Haft sin andra strategidag
 • Arbetat på implementeringsplanen
 • Deltagit på fullmäktigemöte 1/24
 • Gemensam AW med de anställda
 • Deltagit på kårmässan
 • Deltagit på ordförandeutskottets kickoff-möte
 • Träffat Äldremannarådet

Sofie Eriksson

 • Hållt kaffe i kårens koppi
 • Onboarding för nya generalsekreteraren Mathilda
 • Planerat och dragit strategidag #2
 • Deltagit på Niords styrelseskiftesmiddag
 • Övervakat inledande festen
 • Deltagit på märkes- och stipendienämndsmöte
 • Möte med SSHV:s ordförande Julia
 • Inventerat studentkårens märken
 • Skrivit hälsning till International Helsinki Days tidning
 • Möte med SESS ordförande
 • Skickat årsfesthälsningar

Victor Dahlberg

 • Träffat SSHV:s Utbildningspolitiskt ansvariga och utvärderat utbildningsutskottets möte.
 • Repsat Utbildningsutskottet på Kårmässan och samlat in feedback där.
 • Deltagit på brainstorming angående Navigator-kurshelheten
 • Hållit och organiserat röstningen om “årets föreläsare”.
 • Deltagit på onboarding om Engage.eu med de nyvalda studeranderepresentanterna.
 • Arbetat med Utbildningsutskottets sociala medier och image.

Jonatan Stenberg

 • Studerandes idrottsförbund rf morgonkaffe
 • Möte med World Student Capitals ordförande
 • Utbilda personer för Intressebevakningsutskottet
 • Planera Intressebevakningsutskottets första möte
 • Planera EU-val debatt
 • Fått engage.eu utbildning
 • Deltagit på märkes- och stipendienämndsmöte

Aliisa Lundén

 • Haft möte med jämlikhets- och likabehandlingsgruppen om dokumenterna
 • Haft möte med Frida
 • Börjat planera utskottets planer för året
 • Bokat första möte för utskott
 • Studiesambudsplaneringsmöte
 • Kontakta Välmåendegruppen av årets mötena

Jesper Rajakangas

 • Förnyat två partnerkontrakt
 • Gått genom certifikat med ekonomisekreteraren
 • Skapat en lista om SHS partners för kommittéers och klubbars bruk
 • Haft möte med programkommittén om sponsring
 • Haft ett kort möte angående Freshers Committee
 • Koordinerat Näringslivsutskottets deltagande på Kårmässan
 • Översatt Näringslivsutskottets relevanta dokument
 • Följt upp överföring av företagskonton i Näringslivsutskottet
 • Planerat utveckling av marknadsföring av företagssamarbeten
 • Hållit Kaffe i Kårens koppi
 • Koordinerat vårens schema för Kaffe i Kårens koppi

Linn Grönlund

 • Haft ordförandeutskottets kick-off.
 • Haft 2 klubbonboardings.
 • Haft kårmässa.
 • Haft två enskilda möten med kommittéordföranden.
 • Ytterligare planerat Casa 50.
 • Haft ett kort möte angående Freshers’ Committee.

Matias Monola

 • Hanterat bokningskalendern
 • Fixat nycklar med kommittéer
 • Haft kontakt med KSO angående diverse repareringar
 • Planerat ansvarsområden för kårtalkot 31.1
 • Planerat datum för inventering av SHS tillgångar i huset
 • Deltagit på kort möte angående Freshers committee

Mats Lehto

 • Sammanställt nyhetsbrevet
 • Inlett presentation av styrelsen på sociala medier
 • Övervakat inledande
 • Allmän hantering av SHS kommunikation