Nyheter

Sök med som studeranderepresentant till Board of Learners inom universitetsalliensen ENGAGE.EU!

Vill du delta i ett internationellt nätverk och påverka dina studier och förespråka studenternas intressen på Hanken? SHS söker nu två studentrepresentanter (ordinarie medlemmar) till Board of Learners inom ENGAGE.EU för en mandatperiod som varar till 31.12.2025

Vad är ENGAGE.EU?

ENGAGE.EU är en allians bestående av nio ledande europeiska universitet inom företagsekonomi, nationalekonomi och samhällsvetenskap, som syftar till att ge europeiska medborgare den uppsättning färdigheter och kompetenser som behövs för att ta itu med stora samhällsutmaningar. ENGAGE.EU inspirerar till aktivt samhällsengagemang i det nuvarande och framtida tillståndet i Europa – och bortom det. Hanken är medlem i ENGAGE.EU från och med oktober 2024. 

Vad är Board of Learners?

Eftersom studerande med olika bakgrund spelar en avgörande roll i ENGAGE.EU inrättades en Board of Learners (BoL) med medlemmar (studerande) från alla deltagande universitet. BoL:s roll är att utbyta idéer, framföra studenternas önskemål och farhågor till ENGAGE.EU:s styrelse och verkställande kommitté, men också att förespråka inkludering och jämlikhet i utbildningen. BoL består av två till tre medlemmar från varje partneruniversitet och är involverad i alla aspekter av ENGAGE.EU, särskilt när det gäller studenter och livslångt lärande.

Varför ska jag ansöka?

  1. Intressebevakning och inflytande: Som studentrepresentant har du möjlighet att uttrycka dina studiekamraters åsikter och idéer. Denna roll ger dig möjlighet att aktivt bidra till beslutsprocesser och policyer som direkt påverkar studenterna inom ENGAGE.EU-alliansen.
  2. Möjligheter till nätverkande och globalt perspektiv: Du kommer att få möjlighet att nätverka med andra studentrepresentanter, lärare och administratörer från olika universitet inom alliansen från hela Europa. Detta nätverkande kan öppna dörrar till samarbeten, partnerskap och vänskap som kan sträcka sig längre än din tid som student.
  3. Professionell tillväxt och kompetensutveckling: Att vara studentrepresentant visar ditt engagemang för din utbildning och din vilja att aktivt engagera dig i den akademiska gemenskapen. Detta kan förbättra ditt CV och få dig att sticka ut för framtida arbetsgivare som värdesätter ledarskap och samhällsengagemang.
  4. Personlig koppling till Hanken: Att vara studentrepresentant stärker din känsla av samhörighet och engagemang med Hanken. Det skapar en känsla av ansvar för den akademiska miljö där du lär dig och värdefulla kontakter inom Hanken.

Vad förväntas av dig?

I utbyte mot de punkter som nämns ovan förväntas följande saker av dig: 

  1. Samarbeta nära med Hanken för att hantera de uppgifter som tilldelas Board of Learners. 
  2. Goda kunskaper i engelska.
  3. Aktivt våga föra din talan i internationella sammanhang där både personal från universiteten och studerande från de övriga universiteten sammanträder.
  4. Du förväntas också aktivt delta i ca. 1 möte per månad, informera de andra studentrepresentanterna om aktuella frågor och finnas där för studenter som kan ha frågor angående sin utbildning.
  5. Delta i utbildningsutskottets verksamhet

Hur ansöker jag?

Vänligen skicka en fritt formulerad ansökan till studier@shs.fi senast tisdagen den 9.1.2024 kl. 12.00. Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor. Uppdraget startar omedelbart när ansökningstiden gått ut och kandidaten är godkänd. Uppdraget avslutas 31.12.2025, men det är inte obligatoriskt att sitta hela terminen

Ta chansen att göra skillnad!

Axel Anderson

Utbildningspolitiskt ansvarig i SHS styrelse 2023

axel.anderson@shs.fi, 0440990316