Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 12/2023

Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa och mötesplattformen Microsoft Teams

Tid: Måndag 20.11.2023 kl. 18:00-21.27

Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Emilia Winqvist kl. 18:00

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

 • Val av ordförande för Äldremannarådet 2024
 • Val av ordförande för Informationskommittén 2024
 • Val av ordförande för Programkommittén 2024
 • Val av ordförande för Idrottskommittén 2024
 • Val av ordförande för Exchange Committee 2024
 • Val av ordförande för Casa Nostra 2024
 • Val av skattmästare för Casa Nostra 2024
 • Revidering av reglementet för val av studeranderepresentanter 
 • Beslut om ordinarie medlemmar och deras personliga suppleanter till Universitetskollegiet
 • Beslut om kåravgiften för 2024 – 2025
 • Uppföljning av implementeringsplanen 2023 av styrelsen


Mötet avslutades av fullmäktigeordförande Emilia Winqvist kl.21:27