Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 8/2023

Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa och mötesplattformen Microsoft Teams 

Tid: Torsdag 12.10.2023 kl. 18:00

Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Emma Lindvall kl. 18.01

Fullmäktige behandlade följande ärende under möten: 

  • Budgetuppföljning av årets tredje kvartal
  • Uppföljning av SHS långtidsstrategi 2021-2025
  • Beslut om motion med förslag om ändring av SHS långtidsstrategi 2020-2025 och SHS policydokument för korrigering
  • Beslut om styrelsens proposition till fullmäktige med förslag till förändring av reglementet för studeranderepresentanter
  • Beslut om styrelsens proposition till fullmäktige med förslag till förändring av studentkårens budget för införskaffande av ryggmärken

Mötet avslutades av ordförande Emma Lindvall kl. 19.54