Arbetsannonser

Oy Casa Security Ab (IB bokhandel) söker nya styrelsemedlemmar

Vill du vara med och utveckla ett riktigt företag? Oy Casa Security Ab, alltså våran
egen IB bokhandel, söker nya och engagerade styrelsemedlemmar. 

Trots att bokhandeln funnits till för studerande redan ett tiotal år utvecklas verksamheten
fortfarande hela tiden och under de senaste åren har IB framgångsrikt genomgått
flera större förändringar. 

Det här uppdraget ger dig chansen att både utveckla dig personligen och samla på dig värdefulla erfarenheter. Det är en utmärkt möjlighet att fördjupa din förståelse för ledarskap i olika kontexter och växa som en kompetent företagsledare.

Vill just du vara med och påverka företagets framtid? Samtidigt får du god insikt i företagets alla delar och processer, för att inte glömma en ovärderlig erfarenhet att lägga till din CV.

Vi söker medlemmar med olika huvudämnen och erfarenheter. Det viktigaste är att
du är intresserad av att lära dig om företaget och tar en aktiv roll i styrelsens arbete.
Uppgiften som styrelsemedlem kräver tidsmässigt som mest några timmar i månaden. Vi söker även ordförande för företaget. 

Skicka in en fritt formulerad ansökan och din CV (på finska, svenska eller engelska)
eller en länk till din LinkedIn profil, senast torsdagen den 18.10.2023 till annsofie.ruusila@shs.fi.

Eventuella frågor kan också riktas till nuvarande styrelseordförande Ann-Sofie Ruusila:

annsofie.ruusila@shs.fi