Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 28/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 och Microsoft Teams

Tid: 20.9.2023 kl. 10.01-10.44.

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Matilda Eriksson, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Axel Anderson, Rebecca Laaksonen, Emilia Granqvist och Emma Lindvall

Mötet öppnades kl. 10.01 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Styrelsen har deltagit på FSF höstseminarium
 • Gulisarna har haft sin första sitz, Gulismiddagen

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen lediganslog Kvartalets Hankeit 3/2023
 • Styrelsen tog beslut användning av extern marknadsföringsmaterial
 • Styrelsen tog beslut om grundande av ny klubb
 • Styrelsen valde representanter till årsfester

Övriga ärenden:

 • BISO besöker oss torsdagen och fredagen
 • SHS är medarrangörer på Hanken Networking Day
 • Dataskyddsmeddelandet är uppe på hemsidan

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 10.44

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Styrelsen har deltagit på FSF höstseminarium
 • Styrelsen har haft strategidag nr. 8 och behandlat implementeringsplan 2023 och reviderade dokument
 • Styrelsen har haft krisskolning
 • Styrelsen har haft Stadirundan möte
 • Styrelsen har reviderat dokument i hand med fullmäktiges beslut
 • Styrelsen har deltagit på Fullmäktigemöte 7/2023

Ville Ruokonen

 • Vikarierat generalsekreteraren 11-13.9.23
 • Gjort märkes- och stipendiereglementets revideringsgruppens förslag till fullmäktige
 • Mötesmaterialsförberedelser inför kommande fullmäktigemöte
 • Deltagit på Ekonomernas puheenjohtajapäivät i två dagar
 • Deltagit på KPV-möte och talat om intressebevakning i Ekonomerna
 • Övervakat Gulismiddagen
 • Deltagit på StudOrgs gulisintagning
 • Deltagit på Niords möte
 • Haft möte med förvaltningsreglementets arbetsgrupp
 • Planerat och dragit krisskolning
 • Planerat styrelsens rekryvideo och frågor till den
 • Planerat strategidagen vol 8
 • Deltagit på Hankens ledningsgruppens möte
 • Förberett material om regeringsprogrammets påverkan på studentkårer inför Hankens ledningsgruppensmöte
 • Benchmarking-möte med Föreningen Ekonomerna tillsammans med VKO Beccy
 • Påbörjat arbete med utredning på hur den nya kandidatprogrammet på Hanken påverkar SHS kommittéverksamhet

Axel Anderson

 • Deltagit på IR för finansiell ekonomi & nationalekonomi möte där material till diskussion med rektorn diskuterades
 • Dragit höstens första UU-möte
 • Gjort some-presentationsmaterial på alla studeranderepresentanter
 • Tillsammans med VKO Rebecca gjort frågeformulär till de övriga studeranderepresentanterna i Board of Learners (Engage.eu) för att få mera information hur arrangemanger ser ut i övriga universitet
 • Möte och planering kring Stadirundan 2023 med de övriga styrelsemedlemmarna
 • Deltagit På AoLQ-kommitténs möte där det bl.a. diskuterades respons kring studierna på Hanken av utexaminerade
 • Planerat innehåll av UU:s stockholmsexkursion

Emilia Öfverström

 • Repsat på CN:s Gulismiddag
 • Planerat och bokat in nästa IBU möte
 • Skrivit SHS kommentar till FSF förbundsmöte och skickat in den via excel och som flytande text
 • Lobbat för vårt förslag på FSF höstseminarium 
 • Översatt blogginlägget om COC
 • Korrläst dokument t.ex. UF hösthälsning 
 • Skrivit styrelsens protokoll på det officiella mötet 27/2023
 • Gett feedback till FSF angående tolkningssystemet

Frida Winberg

 • Repsat som ombud på Gekkos och ECs Amazing race
 • Repsat på CNs Gulismiddag
 • Planerat och dragit Sopo-möte
 • Ordnat Back to Campus evenemanget
 • Bokat in evenemang inför Välmåendeveckan
 • Gjort de godkända förändringsförslagen i uppförandekoden samt andra jämlikhetsdokument
 • Gett feedback till FSF angående tolkningssystemet

Pauliina Haarala

 • Repsat på Studorgs gulisintagning
 • Möte med Capgemini om evenemang under hösten
 • Planerat stadirundan med resten av styrelsen och gjort Kide evenemenaget för det
 • Repsat på gulismiddagen
 • Koordinering med Halarteamet och mycket halarspons
 • Koordinerat halarbeställningarna
 • Sista genomgång med Hanken av HND
 • Koordinering med Keynote speakern Pia-Maria
 • Planering av NU veckomöte och schema för HND
 • Koordinering kring HND middagen
 • SHS pop-up i foajen inför HND
 • Möte med generalsekreteraren Emilia

Rebecca Laaksonen

 • Deltagit på UU- möte
 • Färdigställt BISO schemat
 • Utarbetat och skickat ut poll till BoL i engage.eu tillsammans med UPO Axel
 • Kommunicerat med Hankens engage.eu team angående seminarium i Rom
 • Vidarebefordrat information till HankenES angående potentiell arbetsposition
 • Kommunicerat med ÅFK angående Casa 50 marknadsföring på Kårpampen
 • Utrett SHS Kårpampar (alumni) facebook-gruppen med företrädare i styrelsen
 • Möte med Stockholms Ekonomerna tillsammans med KO Ville 

Sami Multisilta

 • Övervakat Gulismiddagen
 • Fixat musiksystem
 • Kontaktat diverse huolton till produkter som gått sönder på kåren
 • Delat ut nycklar
 • Hållit koll på bokningskalendern
 • Annat diffust

Matilda Eriksson

 • Deltagit på Studorgs gulisintagning
 • Repsar på gulismiddagen
 • Kollat igenom Hankens hållbarhetsgrupps plan för framtiden
 • Gjort material samt planerat till stadirundan med styrelsen
 • Uppdaterat hemsidan med B.la den nya code of conducten samt dataskyddsmeddelande
 • Gjort, planerat & publicerat material på shsmoments
 • Bevakat SHS events på FB