Blogg

Mötesreferat för Fullmäktigemöte 7/2023

Svenska Handelshögskolans studentkår 

Möte 7/2023

Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa och mötesplattformen Microsoft Teams 

Tid: Måndag 19.9.2023 kl. 18:05-21:01

Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Emma Lindvall kl. 18.05.

Fullmäktige behandlade följande ärende under möten: 

  • Val av medlemmar till SHS delegation till FSF:s förbundsmöte
  • Beslut om arbetsgruppens förslag till fullmäktige med förslag till förändring av studentkårens förvaltningsreglemente
  • Beslut om arbetsgruppens förslag till fullmäktige med förslag till förändring av studentkårens märkes- och stipendiereglemente
  • 10 Beslut om styrelsens proposition till fullmäktige med förslag till förändring av styrelsens arbetsordning (3/2023)

Mötet avslutades av ordförande Emma Lindvall kl. 21:01.