Blogg

SHS nya uppförandekod

Vi vill att SHS ska vara en trygg och välkomnande plats. En plats där alla kan känna att de får vara sig själva och uttrycka sin identitet. Som verktyg för att utvecklas som organisation lanserar SHS en ny uppförandekod 

SHS uppförandekod är ett officiellt dokument som gäller alla SHS medlemmar. Den finns som stöd för evenemangsarrangörer och deltagare. Alla som deltar på SHS evenemang binder sig till att följa de riktlinjer som uppförandekoden förespråkar. 

Studentkåren försöker konstant hitta nya sätt att förbättra sin verksamhet och få sina medlemmar att känna trygghet i studiemiljön. En uppförandekod beskriver SHS principer, värderingar och riktlinjer samtidigt som den tydligt förklarar hurdana konsekvenser olämpligt och oönskat beteende kan resultera i. 

För att officiella dokument ska fungera för verksamheten så krävs det en insats av alla. Dokumentet uppmuntrar SHS-medlemmar att ingripa när de stöter på situationer som kan leda till trakasserier eller göra andra obekväma. Alla ska ändå komma ihåg att tänka på sin egen säkerhet i situationer som dessa. 

Ifall du eller någon annan blir utsatt för en situation i vilken man känner sig rädd, obehagad eller otrygg så kan man alltid ta kontakt med SHS jämlikhets- och trakasseriombud (länk till kontakt). Sker en sådan här situation under evenemang kan man direkt ta kontakt eller gå fram till en nykter evenemangsarrangör. De nyktra evenemangsarrangörerna bär ljusröda band kring sin arm och presenterar sig i början av evenemanget samt på Facebook. 

SHS jämlikhets- och trakasseriombud 2023 Frida Winberg och Axel Anderson finns även som stöd eller bollblank i alla frågor som rör jämlikhet på studentkåren. De vill gärna hjälpa dig och lyssna på dig ifall du har idéer för att göra SHS tryggare eller förbättra verksamheten på något sätt. 

SHS uppförandekod understryker tydligt att:

“Det är viktigt att SHS-medlemmar agerar på ett respektfullt sätt. Uppförandekoden tillämpas i all verksamhet. Oavsett om du är SHS-medlem, deltagare i våra evenemang eller affärspartner så bör du veta vad som ingår i vår uppförandekod, så att du kan agera utgående från den. Att inte läsa uppförandekoden betyder inte att den inte gäller dig.

SHS Code of Conduct är inspirerad av KY:s (Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry) Code of Conduct 

SHS styrelse 2023