Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 27/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 27/2023

Plats: Microsoft Teams

Tid: 13.9.2023 kl. 10.00

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Matilda Eriksson, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala och Emma 

Lindvall

Mötet öppnades kl. 10.00 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Styrelsen har haft besök av NHHS från Bergen
 • Styrelsen har representerat på SSHV:s gulisintagning
 • Casa har haft en oinbjuden vistelse

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen godkände proposition 3/2023 till godkännande för fullmäktige
 • Styrelsen beslöt medlemmar till SHS delegation till FSF och OLL förbundsmöten
 • Styrelsen valde representanter till årsfester

Övriga ärenden:

 • Inga

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 10.40

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Styrelsen har fått besök av NHHS styrelse och varit värdar på Casa och Helsingfors under 3 dagar
 • Prorektorsmöte med Mika Gabrielsson
 • Middag med styrelsen
 • Rektorskaffe tillsammans med SSHV
 • Besök av FSF fadder och gått igenom förbundsmötesmaterial 
 • Deltagit på fullmäktigemöte
 • Deltagit på SSHV:s gulisintagning i Vasa

Ville Ruokonen

 • Utredning kring Positive Impact Rating projektet med Marlene och Nikodemus från Hanken
 • Möte med Axel Anderson angående Hanken Workshop och prorektorsmöte
 • Möte med fullmäktiges presidiet och vice kårordförande angående kommande fullmäktigemöten
 • Deltagit på inskriptionsmiddagen i Helsingfors
 • Möte med JS Suomi angående potentiell marknadsföringsmaterial för SHS
 • Fixat traktering inför NHHS besöket
 • Mailat kommentar om högskoleidrott till OLL tillsammans med HÖPO Emilia
 • Hjälp Gensek med stipendieansökan
 • Deltagit med Axel Anderson på feedback session av GSE-programmet
 • Deltagit på understödsföreningens möte
 • Deltagit på UR-möte
 • Möte med Ekonsek
 • Reviderade jämlikhets- och trakasseriombudens arbetsordning tillsammans med HÖPO Emilia, SOPO 2022 Pippi Blomqvist och SOPO 2023 Frida Winberg
 • Förberedelser av fullmäktigemötesmaterial
 • Möte med Kylli om aktuella på Ekonomerna och SHS
 • Förmedlat husbolaget om problem kring Securitas på Casa
 • Planerat krisskolning till styrelsen
 • Utrett ovälkommen vistelse på Casa tillsammans med FU Sami
 • Gjort inköp till kåren och Casa med FU Sami
 • Haft möte med Matilda och fixat styrelsens propostition om tillägg av hållbarhets

Axel Anderson

 • Möte med Ville Ruokonen angående Hanken Workshop och prorektorsmöte
 • Förberett höstens första UU-möte
 • Deltagit med Ville Ruokonen på trivselfeedback-session av GSE-programmet
 • Haft planeringsmöte med NHHS och SASSE för exkursionen
 • Utarbetat proposition till SMG gruppen med förändringsförslag angående antagningskriterierna för MSc utbyte, tillsammans med VKO Rebecca
 • “Onboarding” av de nya studeranderepresentanterna

Emilia Öfverström

 • Läst och kommenterat FSF material inför förbundsmötet
 • Möte med Mikaela Lindberg från HUS styrelse om FSF dokument inför förbundsmötet
 • Koordinera med ÅAS HÖPO Casimir Ruohomaa om kommentarer till FSF
 • Mailat kommentar om högskoleidrott till OLL tillsammans med KO Ville
 • Korrespondens med FM ledamöter angående extrainsatt möte
 • Mejlkorrespondens om riksdagsbesöket 
 • Möte med WSC om interna förändringar i organisationen 
 • Skrev styrelsens proposition till fullmäktigemöte 7/2023 tillsammans med KO Ville 
 • Reviderade jämlikhets- och trakasseriombudens arbetsordning tillsammans med KO Ville och SOPO 2022 Pippi Blomqvist och SOPO 2023 Frida Winberg
 • WSC officiella möte
 • Deltagit på kårmässan

Frida Winberg

 • Reviderade jämlikhets- och trakasseriombudens arbetsordning tillsammans med KO Ville och SOPO 2022 Pippi Blomqvist och HÖPO Emilia
 • Repsa på kårmässan
 • Korrespondera med arrangörerna av Back to Campus
 • Tagit emot uppdateringar gällande Hankens stödtjänsters tillgänglighet 

Pauliina Haarala

 • Dragit Halarteamets kick-off 
 • Mycket sponssökning och stödjande av Halarteamet 
 • Deltagit på kårmässan 
 • Ordnat halarprovningar och påbörjat försäljningen av halarna 
 • Planerat och dragit NU veckomöte 
 • Planering kring HND 

Rebecca Laaksonen

 • Utarbetat proposition till SMG gruppen med förändringsförslag angående antagningskriterierna för MSc utbyte, tillsammans med UPO Axel
 • Koordinerat och övervakat kårmässan
 • Koordinerat med klubbar angående SHS Events kalendern 
 • Koordinerat med klubbar angående klubbidrag
 • Planerat och utfört Kårtalko + Nachspiel, tillsammans med FU Sami samt SHS Sångboksrevideringsgruppen
 • Möte med PK ordförande angående hösten
 • Deltagit på FSF internationella sektorns kaffestund
 • Dragit Casa 50 gruppens möte
 • Möte med IK ordförande angående hösten
 • Möte med presidiet + KO 

Sami Multisilta

 • Planerat och utfört Kårtalko + Nachspiel, tillsammans med Rebecca
 • Haft möte med nya disponentföretaget
 • Skaffat nytt material till Casa såsom mikrofoner och ljus
 • Utrett ovälkommen vistelse på Casa tillsammans med KO Ville
 • Koordinerat bokningskalender
 • Nyckelutbyte

Matilda Eriksson

 • Haft möte med PR-huvuden
 • Planerat innehåll till shsmoments kanaler
 • Publicerat innehåll på shsmoments kanaler
 • Deltagit på kårmässan
 • Deltagit på IR möte
 • Hjälpt till och skapat nya shs-epostar
 • Uppdaterat SOME-kalendern
 • Fixat traktering inför NHHS besök
 • Haft möte med Ville och fixat styrelsens propostition