Nyheter

Kungörelse för fullmäktigeval 2023

Fullmäktigevalet ordnas 19-20.10.2023 med elektronisk förhandsröstning 16-18.10.2022.

Under de egentliga valdagarna kan man rösta elektroniskt från och med torsdag 19.10.2022 kl 00.00 till fredag 20.10.2022 kl 16.00.

Den elektroniska förhandsröstningen ordnas 16.10 kl 00.00 – 18.10 kl 23.59.

Anmälningstiden för kandidater börjar 12.9.2022 och sista anmälningsdagen är 26.9.2023 klockan 16.00 då alla kandidatlistor ska vara undertecknade och inskickade elektroniskt i pdf-format till kansli@shs.fi.

På studentkårens hemsida kommer du även att hitta den officiella vallängden. Detta är en lista på alla närvaroanmälda studerande som får ställa upp och/eller rösta i SHS fullmäktigeval i år. Ifall du är osäker på om du är närvaroanmäld och har rätt att ställa upp; vänligen gå och kontrollera att just du finns noterad på listan. Om du misstänker att det finns ett fel i vallängden vänligen kontakta Jenni Nihtilä (jenni.nihtila@shs.fi), ordförande för CVN, senast 3.10.2023 klockan 12.00.

De kandidater som önskar ingå ett valförbund och de valförbund som önskar ingå en valring skall lämna in en anmälan på detta till Centralvalnämndens ordförande Jenni Nihtilä (jenni.nihtila@shs.fi) eller till valnämnden i Vasa senast 3.10.2023 klockan 16.00, varefter kandidatlistorna publiceras.

Valordningen finns till påseende på studentkårens hemsida under ‘Protokoll och Regelverk’. Som SHS medlem kan du använda dig av användarnamn och lösenord via Shibboleth för att komma åt filen. Kandidaterna och valförbunden får inte göra valreklam på studentkårens officiella anslagstavla.

Vid övriga frågor angående fullmäktigevalet vid Svenska handelshögskolans studentkår, ta kontakt med Centralvalnämndens ordförande Jenni Nihtilä (jenni.nihtila@shs.fi).

Ställ upp som kandidat idag genom att klicka på länken nedan!