Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 26/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 

Tid: 6.9.2023 kl. 09.45-10.19

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Matilda Eriksson, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Axel Anderson, Sami Multisilta, Rebecca Laaksonen, Emma Lindvall och Emilia Granqvist 

Mötet öppnades kl. 09.45 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Styrelsen har skrivit under AUS ställningstagande för antirasism 

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen godkände dataskyddsmeddelandet till shs.fi
 • Styrelsen bestämde att ta ned de befentliga integritetsdokumentet från hemsidan 
 • Styrelsen valde en studentrepresentant till Institutionsrådet för marknadsföring och logistik i Helsingfors
 • Styrelsen valde en studentrepresentant till Institutionsrådet för handelsrätt och redovisning i Helsingfors
 • Styrelsen valde representanter till olika årsfester
 • Styrelsen beviljade undantagslov till CN

Övriga ärenden:

 • Inledande fest ordnas på lördag och styrelsen kommer att få besök från NHHS styrelse

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 10.19

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Deltagit på inskriptionen i Helsingfors
 • Planering kring stadirundan för hösten
 • Träffat NHHS manskör och varit värdar för dem på Casa

Ville Ruokonen

 • Skrivit inskriptionstalen till Helsingfros och Vasa
 • Haft lunchmöte med rektorn och Estlands President 2016-2021
 • Hållit tal på Inskriptionen i Helsingfors
 • Hållit tal på Inskriptionen i Vasa
 • Deltagit på Inskriptionsmiddagen i Vasa
 • Skrivit kårordförandes hälsning till shs.fi inför den nya terminen
 • Kommenterat HBL intervjun om närundrvisning på Hanken
 • Koordinerat med personer i IB styrelsen om IB:s situation
 • Gjort presentation om kåren och UU till prorektormöte med Mika
 • Påbörjat insamling av material till styrelsens krisskolning
 • Utredning kring Positive Impact Rating projektet
 • Koordinering av studenters deltagande på Hanken strategi workshop
 • Skrivit under AUS ställningstagandet av rasism
 • Förmedlat husbolaget om problem kring Securitas på Casa
 • Resa i Japan

Axel Anderson

 • Fyllt i FSF:s frågeformulär kring studeranderepresentanter på Hanken
 • Haft ett möte med en studerande och Rebecca kring kraven för magistrar att få åka på utbyte
 • Börjat utreda hur valet av studeranderepresentanter till Board of Learners i Engage.eu ser ut i andra universitet.
 • Övervakat Welcome Dinner
 • Förberett material till kårmässan
 • Rekryterat nya studeranderepresentanter
 • Deltagit på KOPO-live där läget i alla studentkårer behandlades samt aktuella saker inom utbildnings- och högskolepolitiska sektorn behandlades
 • Deltagit på Q&A med Estlands före detta president Kersti Kaljulaid

Emilia Öfverström

 • Deltagit på KOPO-live där läget i alla studentkårer behandlades samt aktuella saker inom utbildnings- och högskolepolitiska sektorn behandlades
 • Hållit IBUs första möte för hösten och introducerat de nyaste medlemmarna 
 • Skapat material till kårmässan
 • Deltagit på Q&A med Estlands före detta president Kersti Kaljulaid
 • Gått igenom FSF dokument och tagit fasta på vad som är viktigt för SHS
 • Deltog på guidad tur på riksdagshuset som hölls av Anders Adlercreutz
 • Har varit i kontakt med Christel igen (svenska riksdagsgruppens sekreterare) om besöket till riksdagen
 • Översatt IBU:s årsklocka och mötesmaterial eftersom verksamheten från och med i höst är helt tvåspråkig

Frida Winberg

 • Planerat samt hållit Hankeiternas välmåendegrupps första möte för hösten, Back to campus på tapeten
 • Planerat samt dragit höstens först Sopo-möte
 • Koordinerat med NHHS manskör inför deras besök
 • Planerat Back to Campus skattjakten
 • Koordinerat ett möte mellan StödHankeiterna och Folkhälsans projekt växthus
 • Beställt halarmärken till Back to Campus
 • Påbörjat planeringen av höstens Välmåendevecka

Pauliina Haarala

 • Rekryterat Halarteamet 2023
 • Sponssökning till halarna
 • Planera Halartemets kick-off
 • Planerat och dragit NU möte
 • Förbrett material för kårmässan
 • Möte med KPMG om framtida samarbete
 • Varit i kontakt med Hanken angående HND

Rebecca Laaksonen

 • Dragit SHS sångboksgruppens möte
 • Planeringsmöte med SHS internationella partner BISO
 • Planeringsmöte med SHS internationella partner SHSG
 • Planerat in möte med Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet
 • Undersökt Hankens MSc utbytesförande tillsammans med utbildingspolitiskt ansvariga i styrelsen (Axel)
 • Presenterat studentkåren för nyinkomna utbytesstuderande på Hanken
 • Representerat styrelsen på Exchange Committees Welcome Dinner
 • Deltagit på Q&A med Estlands president 2016-2021 Kersti Kaljulaid
 • Handover-möte med styrelsen angående Stadirundan
 • Meddelat och påmint SHS klubbar och kommittéer om kårmässan
 • Uppdaterat SHS Events kalendern
 • Kommunicerat med Hanken angående bokningar
 • Planerat och koordinerat kring Kårtalko + Nachspiel tillsammans med Sami och Matilda

Sami Multisilta

 • Deltagit på husbolagsmöte var ny disponent presenterades
 • Delat ut samt mottagit kårnycklar
 • Hållit koppi på bokningskalendern
 • Email utbyte med intressentgrupper
 • Nachspiel+kårtalko planering med Matilda + Rebecca
 • Upplyst kommittémedlemmar om hur lås & dörrar fungerar
 • Ringt in ugnfixning
 • Tagit emot & delat ut åsikter/palautetta

Matilda Eriksson

 • Gjort och planerat innehåll till SHSmoments kanaler
 • Uppdaterat shs.fi
 • Uppdaterat instruktioner för SHS-mails
 • Gjort nya och hjälpt till med SHS användare och mails
 • Deltagit på Hankens sustainability group möte
 • Deltagit på stadirundans planeringsmöte
 • Möte med Emilia (Gensek) 
 • Varit i kontakt med Hanken angående närvaroanmälda under hösten
 • Samlat in information till nyhetsbrevet
 • Uppdaterat kårens infoskärmar 
 • Planerat och koordinerat kring Kårtalko + Nachspiel tillsammans med Sami och Rebecca
 • Gjort och Publicerat September-månads nyhetsbrev
 • Tagit hand om styrelsens takeover på Hankens instagram