Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 22/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 

Tid: 9.8.2023 kl. 10.01-10.24

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Axel Anderson, Matilda Eriksson, Emma Lindvall och Emilia Granqvist 

Mötet öppnades kl.10.01 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Styrelsen är officiellt tillbaka efter sommaren
 • SHS pride var ett lyckat evenemang trots det regniga vädret
 • kåren har fått nya snaps och vinglas.

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Höstens mötestider. 
 • Styrelsen öppnade ansökan på nytt för posten studentrepresentant (suppleant) till Institutionsrådet för marknadsföring och logistik i Helsingfors
 • Styrelsen lediganslog posten som studentrepresentant (ordinarie) till Institutionsrådet för redovisning och handelsrätt i Helsingfors
 • Deltagande på  Warrantti ry:s 34. årsfest och Laureamko ry:s 27. årsfest

Övriga ärenden:

 • Inga övriga ärenden

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 10.24.

Styrelsens aktiviteter:

Styrelsens aktiviteter

22/2023

Gemensamma

 • Deltagit på Sasses sommarfest
 • Middag tillsammans med NIORD
 • Deltagit på två dagars seminarium tillsammans med andra studentkårer från södra och mellersta Finland (SEKSMYY meeting)
 • Deltagit på SHS Pride
 • Sommarträff med SSHV
 • Haft kräftis tillsammans med CN
 • Haft sommarledigt

Ville Ruokonen

SHS

 • Hjälpt kårmedlemmar med diverse frågor under sommaren
 • Koordinerat med styrelsemedlemmar deras projekt under sommaren och agerat som stöd
 • Ekonomiförvaltning av fakturor och konteringar
 • Deltagit på SESS möte
 • Fixat på kåren nya ergonomiska arbetsbord och stolar tillsammans med Emilia samt flyttat om på kåren
 • Två förvaltningareglementskoll – möten om genomgång av det reviderade dokumentet
 • Möte med ÅFK ordförande och vice
 • Planeringsmöte med VKO angående strategier och styrelsearbetet
 • Skrivit bottnet för dataskyddsmeddelandet
 • Deltagit på SEKSMYY och lobbat för svenskans ställning bland ordföranden
 • Översättning av SYL:s svar på regeringsprogrammet
 • Möte med Axel angående nya respresentanter till Hankens organ
 • Agerat “gensek” under Emis semester
 • Deltagit på SHSUF möte
 • Kooridnerat introdagarnas program och presentationer av SHS tillsammans med Beccy
 • Städat och först undan skräp på kåren med Mati och Paukka
 • Hjälpt till med material till SHS Pride
 • Möte och skrivarbete kring märkes-och stipendienämndens reglemente

Hanken

 • Hanken Strategy 2030 Task Force möte: Horrizon Scanning part 3
 • Deltagit på Hankens ledningsgruppsmöte
 • Deltagit på FINEEC: auditering av Hanken: Final seminar
 • Deltagit på UR-möte

Externt

 • Gett intervju till NIORD-bladet
 • Koordinering med NHHS ordförande för deras besök i Helsingfors
 • Koordinering med Beccy om SHSG:s besök tillsammans med KY

Axel Anderson

 • Koordinerat och arrangerat kring UU:s Stockholmsexkursion
 • Engage.eu möte med Board of Learners (valt styrelse + ansvarande)
 • Engage.eu möte med Hanken
 • Skrivit två texter till gulishankeiten 
 • Skrivit UU-hälsning till gulisnötte
 • Möte med Ville angående nya respresentanter till Hankens organ

Emilia Öfverström

 • Ordnat vårens femte och sista ibu-möte
 • Deltagit på WSC vårmöte
 • Fixat på kåren nya ergonomiska arbetsbord och stolar tillsammans med Ville
 • Deltagit i SEKSMYY och lobbat för vårt initiativ
 • Presentation om studentkåren för personalutbyte från Wien
 • Bokat riksdagsbesök 29.9 kl.9.45 med IBU
 • Skrivit IBU:s text till gulishankeiten 
 • Haft lunchmöte med Emi och Mikaela från HUS ang initiativ om flerspråkighet
 • Hjälpt till med material till SHS Pride
 • Skolat Jenni till CVN:s nya ordförande
 • Varit i kontakt med Morgan för att se till att CVN och valnämnden i Vasa samarbetar
 • Modifierat studentambassadörannonsen

Frida Winberg

 • Deltagit på Hankens gender equality möte
 • Varit i kontakt med Folkhälsan angående pride
 • Skrivit tre texter till gulishankeiten
 • Koordinerat SHS pride
 • Skrivit under initiativ för ändringen av namn i system som Moodle och Sisu
 • Planerat samt bokat första HVMG möte (Hankeiternas välmående grupp)

Pauliina Haarala

 • Deltagit på SEKSMYY seminariet
 • Skrivit texten till gulishankeiten
 • Godkänt halarofferten
 • Fastställt tidtabell för halarprojektet
 • Svarat på olika frågor av våra partners under sommaren
 • Städat och först undan skräp på kåren med Ville och Mati

Rebecca Laaksonen

 • Planeringsmöte med KO angående strategier och styrelsearbetet
 • Fungerat som stöd för Fridas arbete med Pride (nakkilista och festförberedelser)
 • Engage.eu möte med Board of Learners (valt styrelse + ansvarande)
 • Engage.eu möte med Hanken
 • Möte angående Stadirundan med organisatörer
 • Undersökt Hankens näringslivskontakter i akademiska kurser för studerande och sammanställt rapport på nuläge + förbättringsförslag gällande SISU
 • Planerat kick-off möte för sångboken
 • Bokat in kårmässa, kårtalko och kårens sångkväll
 • Förberedelser inför SMG möte
 • Koordinering med Ville om SHSG:s besök tillsammans med KY

Sami Multisilta

 • Fixat nykterband
 • Casa golvet i mål
 • Hoita bokningskalender
 • Fixat allt casa relaterat under sommaren
 • Beställt pumppuhuolto till kårdörren
 • Nakitta folk att städa
 • Haft kesäloma (golf)

Matilda Eriksson

 • Rensat kylskåpet & städat på kåren inför sommaren
 • Deltagit på två möten om UNIFI seminariet 
 • Deltagit på SEKSMYY seminariet
 • Möte med Hankens digitaliseringskommitté
 • Skrivit styrelsens text till Gulishankeiten
 • Fixat och hjälp till med SHS användare 
 • Möten om förvaltningsreglementet
 • Presentation om studentkåren för personalutbyte från Wien
 • Deltagit på möte med Hankens hållbarhetsgrupp 
 • Uppdaterat SHS logo inför pride 
 • Gjort och publicerat material på shsmoments under pride-månaden
 • Hållit koll på shs sociala medier 
 • Städat och först undan skräp på kåren med Ville och Paukka
 • Uppdaterat some-kalendern inför hösten