Nyheter

Mötesreferat för styrelsens möte 21/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR
Mötesreferat för styrelsens möte 21/2023
Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2
Tid: 31.5.2023 kl. 10.00

Närvarande:
Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta,
Matilda Eriksson, Emma Lindvall, Frans Grönholm och Emilia Granqvist

Mötet öppnades kl.10.02 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden:
– Generalsekreterare Granqvist har representerat SHS på World Circular Economy Forum 2023

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:
– Genomgång och uppföljning av Vasabidraget med Frans via Teams
– Beviljade fullmakt till KO och general sekreteraren att representera SHS i
myndighetsärenden
– Beviljade 2st projektbidrag
– Öppnade på nytt ansökan till studentrepresentant (suppleant) till Institutionsrådet
för marknadsföring och logistik i Helsingfors

Övriga ärenden:
– Nästa styrelsemöte 9.8.2023 kl 10.00. Alla ska ha en fin sommar!
Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 11.13.

Styrelsens aktiviteter
21/2023

Gemensamma
● Studentkåren 101 utbildning till nya invalda kommittér

● Pensionsfest på Hanken
Ville Ruokonen
● Rektorslunch med Emilia angående ekonombrevsutdelning och ramavtalet
● Underskrivit ramavtalet tillsammans med Inkku
● Förberedelsemöte med Emilia inför rektorslunch
● Möte med Gensek om sommarprojekt, förvaltning till skattemyndigheter och annan
update
● Möte med Emilia Winqvist och Emma Lindvall angående studentkårens ekonomistrategi
● Hanken Strategy 2030 task force möte: Horizon Scanning
● Möte med Alina Anderson och SSHV ordförande Frans angående Hankens nya
rekryteringsprinciper
● Koordinerat Vasas uppföljning till mötet
● Ekonomiförvaltning tillsammans med Gensek
● Möte med SSHV ordförande Frans om ekonombrevsutdelningen
● Skickat ordförandes hälsning till gulishankeiten
Axel Anderson
● Deltagit på BiB Task Force avslutande möte
● Möte med Emilia om kopo-saker (genomgång av kopolive, enkäter och annat aktuellt)
● Öppnat anmälan till UU:s exkursion till Stockholm och sammanställt priset
● Repetitionsövning
Emilia Öfverström
● Publicerat blogginlägg om ramavtalet till shs.fi med tillhörande some-material
● Förberedande möte med Ville införför rektorslunch
● Deltog på rektorslunch med Ville
● Möte med Axel om kopo-saker (genomgång av kopolive, enkäter och annat aktuellt)
● Sammanställt höpo 20, 21, 22 och mina egna tankar om WSC:s framtid inför
planeringsdagen
● Deltog i WSC planeringsdag i Otnäs med Emi
● Påbörjat sammanfattning av rapporten över fysisk tillgänglighet på Casa
● Fortsatt koordinering av besök på riksdagen
● Korrläst de nya jämlikhetsdokumenten

Frida Winberg
● Deltog på Unisports ledningsgruppsmöte, var bland annat budget gicks igenom
● Deltog på FSF’s SHVS-delegatinonens förberednings möte
● Deltog på SHVS delegationens vårmöte, var bland annat statistik om besökarna på
SHVS gicks igenom
● Deltog på Hoas “nimitysvalmisteluvaliokunnan” möte

● Översatt samt visualiserat SHS uppförandekod
● Börjat marknadsföringen av SHS pride
● Varit i kontakt med HUS angående bokning av plats i Pride paraden
Pauliina Haarala
● Varit i kontakt med potentiella nya partners och kollat läge ännu före sommaren
● Varit i kontakt med några företag med HND
● Kontakt med Pia-Maria angående hennes keynote speech
● Väntar på halarofferter
Rebecca Laaksonen
● Casa 50 arbetsgruppens andra möte – planerade konkreta deliverables för hösten
● Översättning av Studentkåren 101 slides + delmoment
● MSc introvecka + Back to Campus Day möte med Hanken
● Första kontakten med SHS Sångbok
● Engage EU seminarium i Bergen
● BoL implementeringsplanering för SHS
● Oslo BI 80-års årsfest
Sami Multisilta
● Koordinerat bokningskalendern
● Bytt tangentbordet på Casa
● Undersökt renoveringsbehov/åtgärder för sommaren med husbolaget
Matilda Eriksson
● Deltagit på SYL sektor träff
● Uppdaterat i princip hela hemsidan med nya banners och bilder
● Postat sista recap of the week för våren
● Gjort och publicerat material på SHS kanaler
● Hjälpt till med shs användare samt mailgrupper