Blogg

Det starka samarbetet mellan SHS och Hanken

Studentkåren har ett gott samarbete med Hanken. Det ansvar och de åtagande som SHS och Hanken lovar varandra beskrivs i ett ramavtal som uppdateras med jämna mellanrum.

Kårordförande Ville Ruokonen och Rektor Ingmar Björkman skrev under torsdagsförmiddagen på ramavtalet mellan SHS och Hanken. I ramavtalet beskrivs tydligt hur samarbetet fortskrider och vilka delar av verksamheten för båda parter som tillhör samarbetet. Detta kan innebära evenemangsverksamhet, tutorverksamhet och andra insatser där studentkåren och Hanken tar stöd av varandra. Alltid då verksamheten förändras för någondera parten så ska ramavtalet uppdateras i enlighet med det. Vanligtvis innebär det här en årlig genomgång och förhandlingen sker mellan SHS styrelse och utvalda personer i Hankens personal. 

I det uppdaterade avtalet behandlas bland annat stöd och samarbete kring det nya kandidatprogrammet och mötesarvoden för studeranderepresentanter. SHS kan med glädje meddela att avtalet åter är undertecknat och att det starka samarbetet mellan studentkåren och högskolan fortskrider.

SHS styrelse 2023

Emilia Öfverström

Högskolepolitisk ansvarig 2023