Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 20/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 20/2023

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 

Tid: 24.5.2023 kl. 10.10

Närvarande:

Ville Ruokonen, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Matilda Eriksson, Rebecca Laaksonen och Emilia Granqvist

Mötet öppnades kl.10.10 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

Gulnäbbskommittéen har fått utbildning av styrelsen.

Styrelsen valde suppleant till AR/UR.

Styrelsen valde ordinarie medlem i institutionsrådet för marknadsföring och logistik (Vasa)

Styrelsen beviljade avdrag för projektbidrag

Styrelsen beviljande undantagslov till Casa Nostra.

Övriga ärenden:

Ordförande Ruokonen meddelar att Kårsemi blivit inhiberad p.g.a. lågt deltagande.

Ledamot Eriksson meddelar att sista Monday updaten innan sommaren har publicerats.

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 10:33

Styrelsens aktiviteter

20/2023

Gemensamma

 • Studentkåren 101 och tutorskolning åt Gekko

Ville Ruokonen

 • Färdigställa dokumentet mellan SHS och Hanken
 • Möte med Helena Strandell om ramavtalet, SSHV:s bilaga och utgivning av förfriskningar efter inträdesprovet
 • E-post möte med Helena och Inkku angående ramavtalet
 • EC fyrmannarådetsmöte
 • MC fyrmannarådetsmöte
 • SHSUF möte
 • Möte med Fanny angående revidering av förvaltningsreglementet
 • Möte med arbetsgruppen för revidering av märkes- och stipendienämndens reglementet
 • Uppdaterat styrelsens årsklocka och datumkalender
 • Sammanställt svaren från styrelsens anonyma enkät
 • Stöd åt Emilia och Gensek kring SHS ståndpunkt inför FSF initiativrunda
 • Ekonomiförvaltning i form av kontering och check av kåravgifter
 • Översatt material för Studentkåren 101
 • Koordinering av uthyrning av Casa till utomstående tillsammans med Sami

Axel Anderson

 • Övervakat på avslutande sitzen
 • Deltagit på disciplinsnämndens möte
 • Fortsatt koordinerande och planerande av UU exkursion

Emilia Öfverström

 • Rekrytering och välkomnande av 3 nya IBU-medlemmar
 • Möte med bibliotekets personal angående läsesalsprojektet 
 • Förslag gällande förbättring av flerspråkighet till FSF initiativrunda 
 • Kontakt med ÅAS höpo angående initiativ

Frida Winberg

 • Deltagit på två möten gällande renovering av läsesalen på Hanken
 • Repsat på Ayy’s 13 årsfest! Grattis<3
 • Dragit Hankeiternas välmåendegrupps andra möte, bland annat Pride samt Back to campus diskuterades
 • Fortsatt presentera StödHankeiterna på Instagram
 • Fortsatt planering av Students at Pride
 • Bekantat mig med mötesmaterial för SHVS och UniSports möten.

Pauliina Haarala

 • Sista möte med Hanken för våren om HND 
 • Önskat trevlig sommar till våra partners 
 • Planera NU höst och sista detaljerna för våren
 • Försökt igen påminna företag om sina fakturor 
 • Översatt material för Studentkåren 101

Rebecca Laaksonen

 • Översatt material för Studentkåren 101
 • Nytt interaktivt material till Studentkåren 101
 • Deltagit på planeringsmöte av MSc introvecka med Hanken
 • ÅFK fyramannarådet
 • Intervjuat ansökningar till SHS Sångbok – gruppen
 • Planerat SHS Sångbok – gruppens verksamhetsplan för hösten
 • Koordinerat arbetsgruppsmöte med HUS + StudOrg inför Stadirundan
 • Brainstormat SHS framtida evenemangsutbud med Styrelsen
 • Inlett samtal för att ordna basket-turnering på hösten
 • Övervakat CN:s avslutande fest

Sami Multisilta

 • Koordinering av uthyrning av Casa till utomstående tillsammans med Ville
 • Koordinerat bokningskalender
 • Koordinerat städningar av casasal&andra utrymmen
 • Koordinerat fixande av diverse söndergågna saker med Selco
 • Nyckelutdelning

Matilda Eriksson

 • Publicerat vårterminens recap posts (och tidsinställt de som är kvar) 
 • Fixat med kårsemin
 • Repsat på AYY 13 årsfest
 • Översatt material för studentkåren 101
 • Beställt de hållbara snaps & vinglasen 
 • Researchat hur andra gör med syntolkning på instagram
 • Hjälpt till med SHS-användare och mail
 • Gjort och publicerat innehåll på shsmoments kanaler