Nyheter

Exchange Committee hösten 2023 har blivit vald!

Medlemmarna för Exchange Committee hösten 2023 är nu valda. Stort tack för alla ansökningar och visat intresse!

De nya medlemmarna är:

Albin Hämäläinen
Alina Hellström
Emma Snellman
Moona Hokka
Rasmus Sirkiä
Rasmus Söderlund

Medlemmar som fortsätter:

Emilia Jansén (ordförande)
Jakob Böök (vice ordförande)
Alice Fahlén
Aneth Lindroos
Daniel Storbacka
Dennis Ruohomaa
Emma Joutsila
Eric Carrero
Hélène Horelli
Hulda Mörn
Isabella Holmberg
Koru Vahteristo
Max Rehell
Oliver Charpentier
Samuel Beitner
Tom Granit
William Lindqvist