Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 19/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 19/2023

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 

Tid: 17.5.2023 kl. 10.00

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Matilda Eriksson, Rebecca Laaksonen, Emma Lindvall och Emilia Granqvist

Mötet öppnades kl.10.00 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • SHS vann Finlands Ekonomers Biz Potential tävling
 • Vår generalsekreterare har deltagit på Akavas flora dags mottagning

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen lediganslog posten som suppleant studeranderepresentant (Helsingfors) i institutionsrådet för marknadsföring och logistik
 • Styrelsen beslöt om val av medlemmar i CVN
 • Styrelsen beviljade projektbidrag
 • Styrelsen beviljande undantagslov för användning av SHS logo i samband med Pride

Övriga ärenden:

 • Ledamot Haarala meddelar att fleece-merchen har förts till tryckeriet

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 10:36

Styrelsens aktiviteter

19/2023

Gemensamma

 • Deltagit på Hankendagen
 • Deltagit på Fullmäktigemöte 5/2023
 • Träffat Unisports ledning
 • Färdigställa dokumentet mellan SHS och Hanken

Ville Ruokonen

 • Gett en intervju till Yle TV 5 om studerandenas åsikt inför regeringsförhandlingarna
 • Haft möte/ Horizon Scanning med Hankens arbetsgrupp för Strategi 2030
 • Ordnat vinkväll för Codex, Thorax, TF och Studorgs ordföranden på kåren
 • Fyrmannarådetsmöte: IHD vice ordförande
 • Skrivit hälsning till Nötte
 • Skrivit styrelsens kvartalshälsning till SHSUF
 • Gjort vårens recap instagram inlägg tillsammans med Mati
 • Ekonomiförvaltning
 • Kontakt med Hanken angående ekonombrevsutdelningen
 • Uppdaterat studentkåren 101-skolningen inför gekkos skolning

Axel Anderson

 • Planerat och hållit vårens fjärde och sista UU-möte
 • Deltagit på Teaching Evaluation Committees (TEC) provföreläsning 
 • Diskuterat FSF:s digivision med Emilia
 • Koordinerat och planerat tröstbulle med hjälp av Matilda och Pauliina
 • Fortsatt planering av UU:s Stockholmsexkursion
 • Höll Feedback forum

Emilia Öfverström

 • Diskuterat FSF:s digivision med Axel
 • Skrev om SHS nominering till FSF delegation för utvecklingssamarbete 
 • Höll Feedback forum
 • Gjorde IBU:s årsklocka 
 • Planerat sista IBU mötet
 • Varit i kontakt med HöPo 21,22 angående WSC planeringsdag och hösten 

Frida Winberg

 • Höll Feedback forum
 • Haft möte med Hanken gällande prioritering av stödtjänster
 • Planerat samt hållit sopo-möte 4
 • Haft en workshopsdag med Folkhälsans Växthus-projekt

Pauliina Haarala

 • Ordnat NUs sista evenemang för våren med Balmuir
 • Fortsatt med rekryteringsprocessen för NU
 • Fått 1 key note speaker till HND
 • Deltagit på UU möte
 • Hjälpt Axel att ordna tröstbulle
 • Fortsätter med halarprojektet

Rebecca Laaksonen

 • Deltagit på UU möte
 • Möte med SASSE för att benchmarka deras MSc introvecka tillsammans med MC ordförande
 • Övervakade EC Farewell Dinner
 • Planerat intervjufrågor för SHS sångbok
 • Inlett SHS Sångbok intervjuerna
 • Deltagit på fyramannarådets möte
 • Planerat delmoment för Studentkåren 101 utbildningen
 • Skapat budget för Kårsemi

Sami Multisilta

 • Koordinerat bokningskalendern
 • Allmänt pysslande

Matilda Eriksson

 • Hjälpt Axel att ordna tröstbulle
 • Deltagit på UU möte
 • Planerat kårsemi och lagat fb event
 • Bokat buss till kårsemi
 • Gjort och Börjat vårterminens presentationer på instagram med Ville
 • Deltagit på Hankens digital service committees möte, diskuterades b.la. AI 
 • Gjort och publicerat  material på shsmoments