Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 17/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR 

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2  

Tid: 3.5.2023 kl. 10.00 

Närvarande: 

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Axel Anderson, Matilda Eriksson, Rebecka Laaksonen, Emilia Granqvist  och Emma Lindvall 

Mötet öppnades kl.10.08 av ordförande Ruokonen 

Anmälningsärenden:  

 • Inga 

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet: 

 • Styrelsen valde Ville Ruokonen till studentrepresentant till universitetskollegiet 
 • Styrelsen valde ordinarierepresentant till IR för finansiell och nationalekonomi 
 • Styrelsen godkänner proposition 22/23 men de föreslagen som kommit fram. 
 • Kvartalets hankeit posten lediganslogs 
 • Ec beviljades undantagslåv för 13.5 
 • Styrelsen beslöt att skicka hälsning till SKYs årsfest 

Övriga ärenden: 

 • Inga 

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 11.16. 

Styrelsens aktiviteter: 

Gemensamma 

 • Ordnat SHS i Oban, kåraktivas sitz och SHS i kajsaniemiparken under vappenveckan 
 • Deltagit på andra vappenevenemang och -festligheter 
 • Möte om överenskommelsen mellan SHS och Hanken 

Ville Ruokonen 

 • Hållit studentkårenas hälsningstal på första maj till YLE TV1  
 • Besökt med Gensek Helsingfors borgmästare under valborgsmässoafton 
 • Gett intervju till Yle Uutiset om Havis Amanda 2024 
 • Haft dataskyddsmöte med Hanken tillsammans med Mati, Gensek och FM-ordförande 
 • Förberedande arbete inför ramavtalet mellan SHS och Hanken 
 • Möte med SSHV och MK ordförande inför styrelseträff 
 • Deltagit på AR-möte 
 • Möte med FM presidiet inför kommande FM-möte 
 • Ekonomistrategimöte med FM-ordförande 
 • Övervakat PK:s pre-vapen sitz 
 • Övervakat CN:s Första Maj jatkon 
 • Reviderat styrelsens proposition 2/2023 

Axel Anderson 

 • Möte med Teaching Evaluation Committee 
 • Möte med intressebevakarna om delmål för intressebevakningsarbete på SHS 
 • Börjat skriva på stipendieansökningar för UU:s exkursion 
 • Börjat skriva på nomineringen av Pia Polsa till Finlands ekonomers pris för årets föreläsare 
 • Kartlagt preliminärt intresse för UU:s exkursion 

Emilia Öfverström 

 • Möte med jämlikhetsarbetsgruppen  
 • Möte om hållbarhetsstrategin 
 • Möte med Frida om jämlikhetsrevideringen  
 • Skrivit på Hållbarhetsstrategin  
 • Möte med intressebevakarna om delmål för intressebevakningsarbete på SHS 
 • Öppnat rekryn till IBU  
 • Skickat in feedback på FSF valkampanj 
 • Mailat med Christel (Riksdagssekreterare/svenska riksdagsgruppen) om besök till Riksdagshuset 
 • Skrivit blogginlägg om BIB 

Frida Winberg 

 • Möte med jämlikhetsarbetsgruppen  
 • Möte med Emilia om jämlikhetsrevideringen 
 • Möte med intressebevakarna om delmål för intressebevakningsarbete på SHS 
 • Fortsatt presentera StödHankeiterna på instagram 
 • Hållit skolning åt nya förtroendevalda på Kåren 

Pauliina Haarala 

 • Deltagit på SESS förvaltningsrådsmöte 
 • Möte med Hanken näringslivsteam och internationella gäster 
 • Diskuterat arvode för HND keynote speakern med Hanken 
 • Övervakat pre-vappen sitzen tillsammans med Ville 
 • Öppnat rekryn till NU 
 • Planeringsmöte med Balmuir om ett nytt evenemang 

Rebecca Laaksonen 

 • Utbildning för nya förtroendevalda 
 • Öppnat rekry till sångboken 
 • Skrivit på hållbarhetsstrategin tillsammans med Mati och Emilia 
 • Möte med Hanken näringslivsteam och internationella gäster 
 • Koordinerat Vappen på Oban 
 • Koordinerat Kåraktivas 
 • Koordinerat Vappen i Kajsaniemi 
 • Möte med framtida MC ordförande angående deras verksamhet + introveckan 
 • Möte med Hanken angående inkludering av Hankens kand-mag studenter i kommunikation till nya magistrar och introveckan  

Sami Multisilta 

 • Koordinerat bokningskalendern 
 • Gett ut och samlat in kårnycklar 
 • Allmän städning 
 • Kört ut tält till observatorieparken samt kajsaniemi 
 • Övervakat CN:s första maj jatkon 

Matilda Eriksson 

 • Haft dataskyddsmöte med Hanken tillsammans med Ville, Gensek och FM-ordförande 
 • Möte om hållbarhetsstrategin 
 • Skrivit på hållbarhetsstrategin  
 • Färdigställt Maj månads nyhetsbrev  
 • Gjort och publicerat material till shsmoments sociala medier samt hemsida 
 • Gjort nya SHS användare (mails) samt hjälpt med inlogg