Nyheter

Ansök om stipendium från Svenska ekonomie studenters stiftelse!

Svenska ekonomie studenters stiftelse (SESS) ändamål är att vara en förenande länk
för studerande vid Svenska handelshögskolan och att stödja studerandes samhälleliga,
sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål
bl.a. genom att dela ut understöd till studerande.


SESS prioriterar och uppmuntrar till ansökningar för ändamål som främjar flera
personer eller ett allmännyttigt syfte framom personliga ändamål. Vi lägger även vikt på
ändamål som höjer gemenskapen bland studerande på Hanken. I snitt beviljas 500 euro
per ändamål / per enskild ansökan. Stiftelsen beviljar inte understöd till utbytesperiod.


Din ansökan bör vara i PDF-format och innehålla uppgifter om vem som söker understöd och till vilket syfte. Ansökan bör tydligt specificera det ansökta beloppet och hur summan skulle användas. Ange också i ansökan om det för ändamålet har beviljats understöd från andra instanser. Om ansökan är projektbaserat önskar vi att du i ansökan inkluderar en budget och projektplan.


Stiftelsen kommer att meddela varje sökande separat om beslut om utdelning. Beviljade
understöd betalas ut efter ansökningsperioden. Vänligen notera att stiftelsen kräver
rapportering av understödets användning i efterhand.

Skicka ansökan till sess@shs.fi senast den 21.5. Ansökningsperioden är 2.5 – 21.5.

Frågor kan riktas till stiftelsens styrelseordförande daniel.hasselstrom@shs.fi.


Svenska ekonomie studenters stiftelse


Svenska ekonomie studenters stiftelse (SESS) stödjer Hankeiternas samhälleliga, sociala,
intellektuella och studierelaterade ambitioner. Stiftelsen kan uppfylla sitt syfte genom att
stödja studeranden under deras studier, i företagsdrivande eller i början av deras karriär.
Dessutom stöder stiftelsen initiativ till att organisera evenemang mellan studerande och
alumner, initiativ kopplade till studerandes hälsa och välmående samt samfund och
aktörer som gynnar stiftelsens ändamål. Stiftelsen stöder i första hand syften som gynnar
flera personer framöver enskilda individer.

Stiftelsen äger också de så kallade kårföretagen: Svecasa och Casa Security ( IB
Bokhandel). SveCasa arrangerar prepkursen närmast Hanken och från IB bokhandel hittar
du studierelaterade material och studentkårens produkter för det goda livet! Stiftelsen är
också delägare av Academic Business Consulting, en så kallad “ABC-kurs” på Hanken.
Stiftelsen grundades år 2015 och i styrelsen sitter både sakkunniga medlemmar och
studerandemedlemmar. Ansökningstiden för stiftelsens styrelse och förvaltningsråd
publiceras på SHS.fi.