Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 16/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 16/2023

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 26.4.2023 kl. 9.03-10.05.

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Axel Anderson, Matilda Eriksson, Rebecca Laaksonen, Emma Lindvall och Emilia Granqvist

Mötet öppnades kl.10.06 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Styrelsen har tagit i bruk bioroskisen i casa köket under UF-middagen och det fungerade bra

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Diskussion om SHS deltagande på Pride
 • Beslöt om deltagare till Enklaavis årsfest
 • Valde Centralvalnämndens ordförande för 2023

Övriga ärenden:

 • Kollektivavtalet för studentkårsanställda har uppdaterats 

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 10:05.

Styrelsens aktiviteter

16/2023

Gemensamma

 • Deltagit på toppstyrelsemöte
 • Deltagit på Herr och Dam-sitzen och varit host för Sasses styrelse
 • Kollat på CN – PU fotbollsmatch
 • Rest till Stockholm tillsammans med Sasses styrelse
 • Ordnat SHSUF vårmötesmiddag

Ville Ruokonen

 • Deltagit på kylteripuheenjohtajein verkostos möte 
 • Kvartsamtal med diverse styrelseledamöter
 • Strategimöte med Beccy
 • Fyrmannarådetsmöte med ÅFK angående viceposten
 • Möte med INK ordförande Hulda angående postande av Hankeiten till gamla ordföranden
 • Skrivit styrelsens hälsning till Hankeiten 2/23
 • Ekonomiförvaltning i form av kontantförning
 • Deltagit på UF vårmöte
 • Koordinerat SHSUF vårmötes middagsarrangemang
 • Lunchmöte med Aalto Universitets studentkårs kårordförande angående strategiska synpunkter

Axel Anderson

 • Deltagit i FSF:s demonstration för psykiskt välmpende bland studeranden utanför ständerhuset under “Studenternas dag för mental hälsa”
 • Representerat på Akademiska sångföreningens 185 årsfest
 • Möte med SSHV:s utbildningspolitiskt ansvariga för att hållas ajour med vad som händer på respektive studieort
 • Möte med HaBa-taskforce kring fortskridandet av det enegelskspråkiga kandidatprogrammet
 • Planerat och arrangerat huvudämneskvällen för förstaårs studeranden.
 • Skickat hälsning till engage.eu med Beccy

Emilia Öfverström

 • Deltagit på OLL:s fredagskaffe
 • Skrivit feedback till OLL:s strategigrupp

Frida Winberg

 • Deltagit i demonstration för psykiskt välmående bland studeranden utanför ständerhuset under “Studenternas dag för mental hälsa”
 • Benchmarkat andra institutioners jämlikhets dokument
 • Övervakat herr och dam sitzen
 • Deltagit på Unisport ledningsgruppens inskolning
 • Gjort samt hängt upp planscher på jämlikhets- och trakasseri ombuden i skolan för att öka synligheten 

Pauliina Haarala

 • Deltagit i demonstration för psykiskt välmående bland studeranden utanför ständerhuset under “Studenternas dag för mental hälsa”
 • Deltagit och hjälpt ordna en exkursion tillsammans med BearingPoint och SSHV samt hosta SSHV på femman
 • Fått nej för en massa vappen spons
 • Koordinera Hanken Network Day
 • Deltagit och hjälpt ordna en aw evenemang med NU och EY i business labbet

Rebecca Laaksonen

 • Deltagit på FSF demonstration
 • Haft samtal med Ville
 • Planerat sångkväll med PK
 • Skickat hälsning till engage.eu med Axel
 • Svarat på sakfrågor via mejl
 • Deltagit på UU huvudämneskväll
 • Diskuterat magisterintro med Hanken
 • Utfört vappenrelaterade uppgifter

Sami Multisilta

 • Koordinera bokningskalendern
 • Kvartssamtal med Ville

Matilda Eriksson

 • Deltagit på hanken sustainability group möte
 • Deltagit i demonstration för psykiskt välmående bland studeranden utanför ständerhuset under “Studenternas dag för mental hälsa”
 • Haft kvartsamtal med Ville 
 • Fortsatt på maj månads nyhetsbrev
 • Frågat uppdatering på hållbara kopparna, ännu inga stora framsteg
 • Gjort FB event och material för några vappen evenemang
 • Planerat och publicerat material på SHS olika kanaler