Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 12/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 12/2023

Plats: St. Gallen, Microsoft Teams

Tid: 29.3.2023 kl. 10.00

Närvarande:

Ville Ruokonen, Rebecca Laaksonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Matilda Eriksson och Emilia Granqvist

Mötet öppnades kl.10.01 av vice ordförande Laaksonen

Anmälningsärenden: 

 • Välmåendeveckan var en succé!
 • Valdebatten som organiserades av SHS i samarbete med vänföreningar var omtyckt
 • SHS har inlett närmare samarbete med NHHS, SASSE, SHSG, BISO, CBS och KY

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Bestämde att lediganslå posten för Centralvalnämndes ordförande

Mötet avslutas av vice ordförande Laaksonen kl. 10.13

Styrelsens aktiviteter

12/2023

Gemensamma

 • Styrelsen och Gensek har deltagit på Nordic Forum i St. Gallen och träffat sina nordiska vänner
 • Styrelsen har ordnat Bagels with the Board under välmåendeveckan

Ville Ruokonen

 • Sjukledig pga operation
 • Möte med Hanken Strategy Revision Task Force
 • Planerat strategidag 5
 • Revidering av märkes- och stipendienämndens reglement
 • Påbörjat översättning av styrelseprotokoll
 • Koordinerat toppstyrelseträff
 • Varit i kontakt med HYY och AYY ordföranden
 • Skickat och skrivit styrelsens hälsning till SHSUF

Axel Anderson

 • Haft möte med studeranderepresentanterna i IR för Finansiell ekonomi & Nationalekonomi
 • Haft möte med studeranderepresentanterna i IR för FLO
 • Haft intromöte till engage.eu med Hanken, tillsammans med Beccy
 • Möte med SSHV:s utbildningspolitiskt ansvariga för att hållas ajour med vad som händer på respektive studieort
 • Blivit intervjuad av Hanken Magazine
 • Representerat på JYY’s 89:nde årsfest

Emilia Öfverström

 • Ordnat valdebatt
 • Deltog på haalariäänestys (förhandsröstning med halare)
 • Skrivit en kolumn till Magasinet Hanken

Frida Winberg

 • Slutfört välmåendeveckan
 • Organiserat en paneldiskussion
 • Representerat på JYY’s 89:onde årsfest
 • Möte med Hankeiternas välmåendegrupp var bland annat jämlikhetsenkätens resultat gicks igenom
 • Tagit reda på möjligheterna för studiepoäng åt StödHankeiterna

Pauliina Haarala

 • Deltagit på spårkmentor programmets kick off 
 • Fotografering med NU
 • Deltagit på välmåendeveckan
 • Repsa på Optimis 21. årsfest och zillis 
 • Varit i kontakt med potentiella keynote speakers för HND

Rebecca Laaksonen

 • Haft intromöte till engage.eu med Hanken, tillsammans med Axel
 • Haft möte med Hanken angående integration av internationella studenter
 • Haft möte med HUS, AYY och TaiYo angående 1.5.
 • Deltagit på FSF kv-sektori möte
 • Planerat schema inför Vappenveckan
 • Planerat invigningen av kårens koppi
 • Planerat nytt kalendersystem för evenemang på SHS
 • Hosta reps från Lundaekonomerna

Sami Multisilta

 • Opererat bokningar
 • Skolat dj samt ljus apparatur
 • Monterat stolförvaring

Matilda Eriksson

 • Fixat och publicerat some material för shsmoments
 • Repsat på optimis årsfest och zillis med Paukka
 • Hjälpt FU packa upp nya stolar till Casa