Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 9/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 9/2023

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 8.3.2023 kl. 10.00

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Rebecca Laaksonen, Axel Anderson, Matilda Eriksson, Emilia Granqvist och Emilia Sparf

Mötet öppnades kl.10.00 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Eriksson meddelar att styrelsen har deltagit på KY:s årsfest och zillis och evenemangen var lyckade.
 • Haarala önskar Glad Kvinnodag!

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • En projektbidragsansökan har delats ut i sin helhet och två projektbidragsansökningar har delats ut delvis.
 • Ansökan om Kvartalets Hankeit har lediganslagits.
 • Casa Nostra har beviljats undantagslov.

Övriga ärenden:

 • Generalsekreteraren har talat gott om Studentkåren i Radio Vega. 
 • Bastun ska lackas.  

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 10.59.

Styrelsens aktiviteter

Gemensamma

 • Styrelsen har representerat och deltagit på KY:s årsfest och zillis
 • Middag med SHSUF- styrelse och inspektorn
 • Träff med StudOrg:s styrelse
 • Lobbningsskolning av Finlands ekonomer

Ville Ruokonen

 • Deltagit på UF-möte
 • Deltagit på Hankens FINEEC-möte och intervjutillfälle för studeranden
 • Deltagit på Boomis årsfest i Tammerfors
 • Möten och diskussion tillsammans med Emilia och andra valdebattsarrangörer angående valdebatten
 • Deltagit på ordförandeutskottetsmöte
 • Ekonomiförvaltning och updatemöte med ekonsek Fanny
 • Månadsmöte med Kylli
 • Möte med Helena Strandell angående ramavtalet

Axel Anderson

 • Deltagit på Hankens FINEEC-infosession och intervjutillfälle för studeranden
 • Planerat nästa UU-möte
 • Haft möte med utbildningspolitiskt ansvariga på KY gällande möjligt samarbete
 • Möte med Hankens personal gällande renovering av tysta läsesalen
 • Möte med SSHV:s utbildningspolitiskt ansvariga för att hållas ajour med vad som händer på respektive studieort

Emilia Öfverström

 • Hållit valdebattmöte med ordförandena för samtliga vänföreningar 
 • Deltog på lobbningsskolning
 • Representerat på Boomis 55 årsfest
 • Deltagit på WSC workshop (skolning) och klargjort vad vår agenda för året är
 • Planerat nästa IBU-möte
 • Nu medlem i OLL:s strategigrupp 
 • Kollat hur vi utför opiskelijan kaupunki inlägg – undersökning av WSC 

Frida Winberg

 • Deltagit på Ordförandeutskottets möte
 • Planerat samt hållit andra Sopo-möte
 • Fortsatt jobba på jämlikhetsenkäten
 • Fortsatt planeringen av välmåendeveckan
 • Haft möte med jämlikhetspolicydokumentens revideringsgrupp
 • Möte med Hankens personal gällande renovering av tysta läsesalen

Pauliina Haarala

 • Deltagit på lobbningsskolning
 • Deltagit på ordförandeutskottet möte
 • Planerat och dragit NU möte
 • Letat efter speakers för vårt evenemang under välmåendeveckan
 • Möten med Hanken angående HND keynote, priser och material
 • Tagit kontakt med CORE (Aaltos NU motsvarighet) 
 • Planerat en möjlig exkursion med Philip från Vasa och en samarbetspartner

Rebecca Laaksonen

 • Samlat in material för klubbarnas IG takeover + planerat schema och utförande
 • Sammanställt workshop material för Ordförandeutskottets möte och genomfört mötet
 • Bokat Kårsemi
 • Deltagit på FSF international coffee
 • Diskuterat praxis angående användningen av SHS emblem tillsammans med FM-ordf, KO och styrelsen
 • Bokat preliminärt datum med BISO
 • Inlett Nylles Stegmätare
 • Varit i kontakt med Hanken angående bokningar

Sami Multisilta

 • Koordinerat bokningkalendern
 • Beställt stolar till festsalen

Matilda Eriksson

 • Gjort some-material samt publicerat en del av klubbarnas takeover
 • Spons för snaps & vinglasen confirmed (väntar på OK av designen) 
 • Fixat på nyhetsbrevet för mars 
 • Deltagit på ordförandeutskott möte