Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 6/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 6/2023

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 15.2.2023 kl. 10.00

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Rebecca Laaksonen, Axel Anderson, Matilda Eriksson, Emilia Granqvist och Emma Lindvall

Mötet öppnades kl.10.03 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Husbolaget har uttryckt extrem besvikelse över misskötsel av studentkårens utrymmen efter den gångna veckan 
 • Hela styrelsen och generalsekreteraren har deltagit på FSF öppningsseminarium 
 • En del av styrelsen har deltagit på Preemios årsfest i Kuopio

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen lediganslår åter posten för studeranderepresentant (ordinarie) i institutionsrådet för marknadsföring och logistik
 • Styrelsen godkände proposition 1/2023 gällande SHS stadgor till fullmäktige
 • Styrelsen beviljade klubbidrag 
 • Styrelsen valde en deltagare till KSO:s Solenna akt

Övriga ärenden:

Inga övriga ärenden

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 11.20

Styrelsens aktiviteter

6/2023

Gemensamma

 • Deltagit på FSF öppningsseminarium i Vasa
 • Varit på besök i Cella Nova och träffat en del av SSHV:s styrelse
 • Träffat kuratorn på Teams
 • Deltagit på FM-aftis och svarat på FM-ledamöternas frågor
 • Reviderat implementeringsplanen

Ville Ruokonen

 • Ärenden kring revidering av SHS stadgor tillsammans med FM-ordförande Emma och Beccy 
 • Ärenden kring HABA
 • Ärenden kring implementeringsplanen och koordinering
 • Ärenden kring SSHV:s inköp av Hankens merch
 • Deltagit på Akademiska rådets möte
 • Deltagit på Preemios årsfest och zillis

Axel Anderson

 • Planeringsmöte med NHHS och SASSE gällande UU:s exkursion till Stockholm
 • Möte med SSHV:s utbildningspolitiskt ansvariga för att hållas ajour med vad som händer på respektive studieort
 • Fortsatt planerandet av “Feedback and snack”, samt “tröstbulle efter tent”
 • Deltagit i möte med institutionsrådet för nationalekonomi och finansiell ekonomi där kommande års kursutbud bestämdes

Emilia Öfverström

 • Deltog på Studentledarseminariet som organiserades av Studentbladet och SSI
 • Deltog på valsektorträff där studentkårernas och studerandekårernas rundringning till kandidater diskuterades
 • Möte med IK:s PR-team för att skapa inlägg om OLL och dess valkampanj
 • Möte med jämlikhetsenkätens arbetsgrupp
 • Hållit kontakten med vänföreningarna angående valdebatten – halarmärke klart
 • Varit i kontakt med Byman (höpo 20) angående IBU:s potentiella besök i riksdagen 

Frida Winberg

 • Deltagit på studentledarseminariet
 • Förberett mötesmaterial för Sopo-möte
 • Dragit första Sopo-möte
 • Haft möte med jämlikhetspolicydokumentens revideringsgrupp
 • Dragit möte med StödHankeiterna och Projekt Växthus från folkhälsan
 • Haft möte med arbetsgruppen för jämlikhetsenkäten
 • Kontakta panelister för välmåendeveckan
 • Brainstorma med SSHV om våra välmåendeveckor

Pauliina Haarala

 • Övervakat IHD Valentsines sitz
 • Gjort planeringsarbete inför projektet att förnya NU samarbetskontrakt
 • Fortsatt att ha kontakt med många samarbetspartners och planera kommande evenemang & välmående veckan
 • Deltagit på första SESS förvaltningsrådsmöte och utbildning
 • Använt ännu mycket tid på den kommande årsfesten

Rebecca Laaksonen

 • Kommunikation och planering med BISO
 • Ärenden kring revidering av SHS stadgor tillsammans med KO Ville
 • Inledde planering av Klubbveckan med Matilda
 • Klubbintro för HC Morjens
 • Möte med Hanken angående hösten 2022 utissurvey
 • Deltagit SESS förvaltningsrådsmöte och utbildning
 • Bokningskoordinering av Kårsemi
 • Bokningar av alla datum på Hanken, i enlighet med insamlad data från kommittéerna och utskotten

Sami Multisilta

 • Koordinera bokningskalendern
 • Deltagit på Preemio Ry:s årsfest
 • Påbörjat inventeringen på SHS ägodelar
 • Koordinerat spaka från husbolaget

Matilda Eriksson

 • Deltagit på Preemios årsfest & zillis i Kuopio
 • Deltagit på möte om Goin’ – en ny plattform Hanken eventuellt tar i bruk 
 • Möte med Beccy om klubbtakeover på shsmoments
 • Uppdaterat hemsidan, hjälpt med inlogg för några shs-epost och planerat some inehåll
 • Deltagit i möte med institutionsrådet för marknadsföring och logistik där kommande års kursutbud bestämdes