Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 5/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 5/2023

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 

Tid: 8.2.2023 kl. 10.00

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Axel Anderson, Matilda Eriksson och Emilia Granqvist 

Mötet öppnades kl.10.00 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Styrelsen har träffat KSO:s  och KY:s styrelse och hade det mycket skoj

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Det valdes två representanter till revideringsgruppen för Hanken och SHS ramavtal.
 • Styrelsen utsåg en vinnaren av Årets Föreläsare 2022 på basis av röster och motiveringar
 • Representanter till Teknologföreningens årsfest valdes. 

Övriga ärenden:

 • Har kommit till kännedom att Soc&kom och HUS svenska ärenden också ordnar valdebatt
 • Märkes & stipendienämndens reglement har behov att revideras, styrelsen för vidare ärendet till fullmäktige  
 • Finns behov att skapa en hållbarhetsstrategi, tas upp på nästa fullmäktigemöte 

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 10.38.

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Deltagit på kårmässan
 • Träff med FSF fadder
 • Hoastat och träffat KY:s styrelse
 • Träff med KSO:s styrelse
 • Haft strategidag 3 med fokus på årsklocka och implementeringsplanen
 • Deltagit på rektorskaffe

Ville Ruokonen

SHS

 • Haft utvecklingssamtal med styrelsemedlemmar
 • Möte med SSHV:s ordförande Frans inför rektorskaffe
 • Möte med Gensek angående strul med studentkårens bank
 • Deltagit på understödsföreningens möte
 • Hållit hälsningstal under International Helsinki Days första dag
 • Weekly update möte med fullmäktigeordförande Emma
 • Skickat fysiska och elektroniska hälsningar till vänföreningar
 • Haft möte med Beccy tillsammans med fullmäktiges presidiet – förberedleser inför möte och aftis
 • Ärenden och möte kring märkes- och stipendienämnden

Hanken

 • Deltagit på Strategy Revision Task Force F2F möte 
 • Kontakt med språkmentorprogrammet
 • Ärenden kring utrymmens revidering

Externa parter

 • Presenterat SHS åt ledningen för student organisationen för BI Norwegian Business School tillsammans med Beccy
 • Deltagit på NIORD- skolning
 • Träffat och haft möte med StudOrg:s ordförande angående samarbete kommande verksamhetsår
 • Kontakt med TuKy:s ordförande angående pikkulaskiainen
 • Ärenden kring SESS och IB
 • Ärenden kring studentledarseminariet
 • Skickat årsfesthälsningar åt vänföreningar vi inte kan delta på

Axel Anderson

 • Deltagit på HaBa (möjlig engelskspråkig kandidatprogram) task force möte gällande fortskridande av projektet
 • Möte med SSHV:s utbildningspolitiskt ansvariga för att hållas ajour med vad som händer på respektive studieort
 • Deltagit på kårmässan med utbildningsutskottet 
 • Möte med intressebevakarna för att hållas ajour
 • Rekryterat studerande till en workshop för den nationella utvärderingen av Hanken
 • Möte med fullmäktiges presidium och Frida gällande gemensam programpunkt för fullmäktige och utbildningsutskottet på välmåendeveckan
 • Sammanställt resultat för röstningen på årets föreläsare 2022

Emilia Öfverström

 • Deltog och ordnade med material för kårmässan med IBU
 • Möte med intressebevakarna för att hållas ajour
 • Valdebatt möte med gensek om att kontakta kandidater – alla partier kontaktade
 • Möte med Idrottskommitténs ordförande och vice om evenemang som belyser OLL:s valkampanj
 • Deltagit på möte med World student capital 
 • Hållit det andra IBU mötet 

Frida Winberg

 • Haft kvartalssamtal med KO
 • Haft möte med intressebevakarna i styrelsen
 • Deltagit på Hälsoarbetsgrupps möte
 • Möte med fullmäktiges presidium och Axel gällande gemensam programpunkt för fullmäktige och utbildningsutskottet på välmåendeveckan
 • Bokad in evenemang under välmåendeveckan
 • Fortsatt arbete med jämlikhetsenkäten

Pauliina Haarala

 • Haft planeringsmöte med gensek om våra partnerkontrakt och hur systemet kan uppdateras. Håller på och kartlägger potentiella företag och tekniska frågor. 
 • Planerat och deltagit på kårmässan med styrelsen, NU och ÅFK. 
 • Haft möte med Nestle om potentiell samarbete
 • Har använt ännu mycket tid på årsfesten
 • Möte med Programkommittén om sponssökning och kommande Hanken Fashion Night 2023
 • Veckomöte med Näringslivsutskottet, på agendan är nya kontrakt och planering av kommande evenemang och välmåendeveckan. 
 • Haft möte med Hanken om Hanken Network Day 2023

Rebecca Laaksonen

 • (Varit sjukskriven)
 • Ordnat och deltagit på Kårmässan
 • Ordnat och deltagit på möte med BISOs ordförande, angående synergier och framtida möten
 • Handoverbrief av Spons från Paukka
 • Samlat ihop evenemangsdatum för våren, i samarbete med kommittéordföranden, FM och Styrelsen.
 • Förberedelser inför Pikkulaskiainen

Sami Multisilta

 • Beställt nya hållbara bord till festsalen då det tidigare inte fanns tillräckligt för större evenemang
 • Utbildat användning av dj samt ljusapparatur
 • Samlat in & delat ut kårnycklar
 • Koordinerat bokningskalendern
 • Bytt tillbaka bord med Hanken med hjälp av diverse styrelsemedlemmar
 • Träff med KSO utrymmesansvarig

Matilda Eriksson

 • Jobbat på månatliga nyhetsbrevet
 • Tagit initiativ för att komma igång med snaps-och vinglas beställning
 • Deltagit på UNIFI-Möte för att brainstorma workshops änmnen för seminariet (7-8.11) 
 • Deltagit på pikkulaskiainen biljettsläpp
 • Gjort och skickat årsfesthälsning till vänföreningar vars årsfester vi inte kan delta på