Mötesreferat

Oy Casa Security Ab söker nya och engagerade styrelsemedlemmar samt ordförande.

Vill du vara med och utveckla ett riktigt företag? Oy Casa Security Ab, alltså våranegen IB bokhandel, söker nya och engagerade styrelsemedlemmar samt ordförande. 

Trots att bokhandeln funnits till för studerande redan ett tiotal år utvecklas verksamheten fortfarande hela tiden och under de senaste åren har IB framgångsrikt genomgått flera större förändringar. 

År 2020-2021 bjöd på nya utmaningar i samband med coronapandemin, och år 2022 har handlat om att hitta det nya normala. Det här är ett ypperligt tillfälle att utveckla sig själv och skaffa sig värdefull erfarenhet, inte minst om att leda ett företag. 

Vill just du vara med och påverka företagets framtid? Samtidigt får du god insikt i företagets alla delar och processer, för att inte glömma en ovärderlig erfarenhet att lägga till din CV.

Vi söker medlemmar med olika huvudämnen och erfarenheter. Det viktigaste är att
du är intresserad av att lära dig om företaget och tar en aktiv roll i styrelsens arbete.

Uppgiften som styrelsemedlem kräver i tidsmässigt genomsnitt några timmar i månaden. Vi söker även ordförande för företaget. Denna roll kräver i genomsnitt någon timme mer, men rör sig inte långt över 10 h per månad.

Skicka in en fritt formulerad ansökan senast måndagen den 31.10.2022 till amos.schalin@shs.fi.

Eventuella frågor kan också riktas till nuvarande styrelseordförande Amos Schalin: amos.schalin@shs.fi / +358 40 7512027