Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 32/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 32/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 19.10.2022 kl. 9:00

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, William Sundell, Hampus Nordin, Anton Mattsson, Selma Lumio, Emilia Granqvist

Mötet öppnades kl. 9:02 av ordförande Winqvist

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen har bestämt om representanter för diverse årsfester
  • Konsekvenstabell för utrymmesmanualerna godkändes
  • Bastulovet beviljades för EC och Gekko

Övriga ärenden

  • Nästa möte kl. 10.00

Mötet avslutas kl. 09:11 av ordförande Winqvist

Styrelsens aktiviteter

Gemensamma

Skolning av den nya generalsekreterare

Utvecklingssamtal

YLE nyheter virtuellt besök för studentkårer

Ordförandeutskottets möte

Bearbetat på konsekvenstabellen

Emilia Winqvist

SHS:

Jobbat på konsekvens tabellen

Jobbat på ärenden relaterade till utrymmen

Utvecklingssamtal

Diskussioner med intressenter om internationalisering

Genomgånger med nya generalsekreteraren

Förberelser inför FSF förbundsmöte

Hanken:

Förberedelser inför Hanken retreat days

Förberedelse av presentation

Kontakt angående beredskapsövningen

Externa:

Möte om NCBE

Kolla upp bokningar inför NCBE

Inköp för UF middagen

Arrangemang av UF middagen

Deltagande på UF middagen

Representation på Preemios årsfest

Workshop hela lördagen med EPV
Kvällsprogram med EPV

Kontakt med Ekonomerna om förbundsmöten

Ida Havuta

Representerat SHS på Nylands Nations Gäddfest

Haft skolning med nya generalsekretaren

Möte med Emmi

Möte med SU

Bearbetat konsekvenstabellen

Mail & UPO fix

Anton Mattsson

Deltagit på Preemios årsfest i Kuopio

Hjälpt Emmi med UF middagen

Designat halarmärken

Skickat ut nyhetsbrevet

Skolat nya Gensek

Hampus Nordin

Hanterat bokningskalendern

Hanterat kontrakt och pant

Repsat på Preemio ry 21 årsfest

Skolat nya Gensek

Hjälpt till med tekniken på UF middagen

Selma Lumio

Hållit skolning om min styrelsepost till nya gensek

Haft möte med Henna gällande internationella ärenden

Möte med SYL gällande internationella ärenden

Koordinerat och deltagit på SHS teaterbesöket på Svenska teatern

Möte med SU om internationelitet

Varit med på SYLs YLE nyheter besöket

Hållit ordförandeutskottsmötet

William Sundell

Haft möte med ett företag om förmåner för våra studerande

E-mejlat med företagspartners

Njutit av den spanska solkusten

Pippi Blomqvist

Deltagit på virtualbesök av Yle Nyheter

Representerat studentkåren på Nylands Nations gäddfest 

Svarat på mejl och meddelanden 

Koordinerat utbildningar (psykiska första hjälpen) 

Sammanfattat välmåendeenkätens resultat samt presenterat dem för styrelsen 

Skolning av generalsekreteraren 

Arbete med konsekvenstabellen 

Påbörjat arbetet av en SHS Code of Conduct 

Brainstormat kring ombudens arbetsordning 

Övervakat SHS x TF Halloweensitz