Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 33/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 33/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 26.10 kl. 10:00

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, Selma Lumio, William Sundell, Hampus Nordin, Jennifer Holmberg, Anton Mattsson, Emilia Granqvist

Mötet öppnades kl. 10:04 av ordförande Winqvist 

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Disciplinära åtgärder har utfärdats till en utomstående deltagare 
  • Diskussion om problem i studentkårens utrymmen fördes med ansvarig kommitté ifråga. Inga åtgärder vidtogs. 
  • Proposition om revidering av reglemente för val av studeranderepresentanter har godkänts
  • Projektbidrag godkändes
  • Lov beviljades att använda SHS emblem för årsfestsnapsglas

Anmälningsärenden

  • SHS har representerat på Studorg:s och TuKy:s årsfest samt Hankens retreat dagar
  • SHS’ Programkommitté har ordnat sitz med TF. Kåren har även haft ett lyckat teaterbesök till Svenska teatern samt varit delaktiga på Handelsgillets frukostseminarium
  • Möte med inspektor

Övriga ärenden

  • Inga övriga ärenden

Mötet avslutas kl. 11:04 av ordförande Winqvist

Styrelsens aktiviteter

33/2022

Gemensamma

Bearbetat utkastet till verksamhetsplanen och budgeten

Möte med Inspektor

Utvecklingssamtal

Emilia Winqvist

Möte med äldremannarådet om internationalisering

Hanken retreat days torsdag och fredag

Kontakt med årsfestkommittéen

Möte med årsfestkommittéen

Hankens ledningsgruppsmöte

Förberedelser inför kylterihuone träff

Förberedelser för skolning av FSF delegationen

International Helsinki Days fyramannaråd möte

Möte med Max från boomi

Möte med KPV

Kontakt med KY om ekonomernas förbundsmöten

Kontakt med TuKy om ekonomernas förbundsmöte

Utvecklingssamtal

Diskussioner med kommittérordföranden

Diskussion med alumni gruppen

Förberedelser till verksamhetsplanen och budgeten

Undersökt ärenden relaterat med kåravgiften

Förberedelser till NCBE

Kontakt med restauranger om NCBE

Möte med Eliott om hösten

Deltagit på SHS teaterbesök

Pippi Blomqvist 

Övervakat Halloweensitzen mellan SHS och TF 

Representerat SHS på StudOrgs årsfest samt sillfrukost 

Övervakat Gutissitzen 

Möte med ordförandekandidat till OLL 

Möte med PK 

Möte angående uppföljning om behov av evenuella studiementorer 

Arbete med SHS Code of Conduct och jämlikhets- och trakasseriombudens arbetsordning 

Koordinering av utbildning samt fortbildning av StödHankeiter 

Koordinering av gästblogginlägg 

Möte med ÅFK 

Marknaadsföringsinsatser om bl.a. Projekt Växthus och SHVS Näring 

Genomgång av svenska hälsoarbetsgruppens mötesprotokoll 

Rekryteringsinsatser till socialpolitiska utskottet

Ida Havunta

Representerat SHS på StudOrgs årsfest samt sillfrukost 

Möte angående uppföljning om behov av evenuella studiementorer 

Arbete med revidering av reglemente för val av tuderanderepresentanter 

HaBa-arbetsgrupp och möten

Möte gällande studieärenden med Hanken

Fortlöpande UPO jobb

Jennifer Holmberg

Hanken Sustainability Group möte

Arbete med internationaliseringsarbetsgruppen

Övervakat (och toastat) Halloween sitzen som arrangerades av PK i samarbete med TF

Gett SHS kommentarer och tillägg till Hankens PRME-rapport

Representerat på Turun KY:s årsfest 

Teams-möte med Emilia Junnila från HUS angående OLL

Kopo-live

Officiellt valt våra representanter i HOAS styrelse på valmöte med resten av “taustayhteisöt”

Fortlöpande jobb

Anton Mattsson

Representerat på Turun KY:s årsfest 

Designat SOME material

Uppdaterat hemsidan

Gått igenom mailboxen

Möte om alumnverksamheten

Hampus Nordin

Hanterat bokningskalendern

Hanterat kontrakt och pant

Fortsatt kontakt med husbolaget om golvet

Undersökt alternativ för nya stolar

William Sundell

Alldaglig e-postkorrespondens och NU verksamhet

Varit med och gjort utredande arbete för nästa års kåravgift

Planerat styrelserekryteringsevenemang

Selma Lumio

Planerat styrelserekryteringsevenemang

Deltagit under Hankens retreat dagar

Möte om alumniverksamheten

Deltagit och fixat praktiska saker med SHS teaterbesök

Säkerställt glöggrundan biljetter till SHS

Deltagit under Handelsgillets frukostseminarium