Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 25/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 25/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 31.8. kl. 10:00

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, William Sundell, Hampus Nordin, Jennifer Holmberg, Anton Mattsson, Selma Lumio

Dennis Strandell, Emma Lindvall

Mötet öppnades kl. 10:01 av ordförande Winqvist 

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen bestämde att ledamöterna Mattsson och Lumio representerar SHS på ÅAS årsfest, ledamöterna Sundell och Winqvist representerar SHS på TREYs årsfest, Winqvist och Sundell representerar SHS på Codex årsfest, Nordin och Lumio representerar SHS på Warrantis årsfest.
 • Styrelsen fastslog datumet för Kårmässan till 27.9.2022 kl.11-14
 • Styrelsen beslutfattade datum för ansökan av klubbidrag till 26.9.2022 – 2.10.2022. Bidragssumman 1500€ av Kulturfonden tilläggs i budgeten för klubbidrag.
 • Styrelsen diskuterade om intentionsavtal med Folkhälsan angående Projekt Växthus. Under mötet beslöts det även om att styrelsen skriver under intentionsavtalet.
 • Styrelsen diskuterade kring innehållet av höstens välmåendeenkät

Anmälningsärenden

 • Ledamot Blomqvist anmälde att jämlikhets- och trakasseriombuden har deltagit på gulnäbbskommitténs evenemang på Sveaborg. 
 • Ledamot Nordin anmäler att det andra kårtalkot ordnades igår. 
 • Ledamot Holmberg meddelande att vi träffat KY under föregående vecka. Ledamot Blomqvist anmäler att styrelsen haft en strategi helg i Pargas.

Övriga ärenden

 • Styrelsemötet 26/2022 flyttas till kl. 12 och hålls enbart på digitala plattformen Teams. Detta på grund av Vasas gulisintagning. 
 • Gulismässan ordnas i Helsingfors 20.9
 • Styrelsen sjöng för ledamöterna Sundell och Havunta som fyllt / fyller år. Även kurator Strandell noterades ha samma födelsedag som Havunta. 

Styrelsens aktiviteter

Gemensamma

Strategihelg i Pargas

Kräftskiva med KY

Förberedelser till fullmäktigemötet

Stadgeutkastet med SU

Emilia Winqvist

Möte med Ida

Intervju med ylex3m

Lunchmöte med Folkhälsan om Projekt växthus

Möte med SASSE

Presentation åt magisterstuderande

Diskussion med ekonsek

Prorektorsmöte

Möte med ledningsgruppen

Presentation åt utbytesstuderande

Möte med ekonomernas jurist

Intervju med generalsekreterare

Möte med studentkårs ordföranden

Möte med KYs och TuKYs ordföranden

Möte angående generalsekreterarens rekrytering

Tillgängligheten på Casa rapport

Möte med Emilia Sparf

Möte om Hankens alumnverksamhet

Ida Havunta

Möte med Emmi

Gensek rekrymöte

Höstens första kopo-live 

UPO mail, Slack och fix

Gjort diverse skyltar för Casa-utrymmen

Prorektorsmöte

Koppinakki 

Jennifer Holmberg

FSF riksdagsvalssektorträff

Middag med KY:s styrelse

Prorektorsmöte

Jobbat på och korrläst långtidsstrategidokumentet

Hanken styrelsemöte

Kopo-live

Inboxen och koordinering av IBU

Pippi Blomqvist

Lunch med Folkhälsan 

Riksdagssektorns träff 

Strategiarbete och teamwork-övning 

Hjälp med generalsekreterarens arbetsuppgifter 

Rekryteringsinsatser 

Material till sociala medier 

Inbjudan til utskottsinterna 

Jobb med välmåendeenkäten 

Jobb med tillgänglighet på kåren 

Representerade ombuden på gulisevenemang på Sveaborg 

Koppiaktiviteter 

Anton Mattsson

Designat SOME material till sociala medier och hemsidan

Satt ihop och skrivit ut ett sånghäfte till KY kräftisen

Fixat ihop en presentation till långtidsstrategin

Kollat på våra utrymmen tillsammans med Hampus och husbolagets disponent och Selcos representant

Representerade ombuden på gulisevenemang på Sveaborg 

Hjälp med generalsekreterarens arbetsuppgifter

Hampus Nordin

Hanterat bokningskalendern

Planerat och utfört ett lyckat kårtalko

Husbolagsmöte och kräftis på Skiffer HSS Paviljongen

Lagat två trasiga bord

Bytt lampor i kårens koppi

Öppnat invavessan i Casa narikkan och tagit den i bruk

Kollat utrymmen med Anton, husbolgets disponent och Selcos representant

William Sundell

Rekryterat Hanna Westman som ny talare till Hanken Network Day

Marknadsfört det nya halarteamet för gulisar i Suomenlinna

Möte med existerande och potentiella samarbetspartners

Selma Lumio

Skrivit långtidsstrategi

Varit i kontakt med nyckelpersoner inför höstens kommande evenemang

Möte om Hankens alumnverksamhet