Mötesreferat

Mötesreferat för Fullmäktigemöte 6/2022

Svenska Handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för fullmäktigemöte 6/2022

Plats: Maxen, Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22) samt rum 105, Svenska handelshögskolan i Vasa (Biblioteksgatan 16)
Tid: Onsdag 31.8.2022 kl. 18:00

Mötet öppnades av ordförande Emma Lindvall kl. 18.06

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:
– Uppföljning av SHS långtidsstrategi 2025
– Genomgång av Stora Utskottets och styrelsens utkast till stadgar

Övriga ärenden:
– Emilia Bäckström kommer inte fortsätta som ordinarie ledamot i fullmäktige från och med 1.8.2022. Hon ersätts av Max Arfman.

Mötet avslutades kl 19.49 av ordförande Emma Lindvall.