Blogg

Essi Lumme, OLL Med små steg kan vi stärka motionskulturen!

Det att man börjar röra på sig mer behöver inte betyda att man börjar en ny idrottshobby,
skriver Essi Lumme, ordförande i Studerandenas Idrottsförbund.


Då man gör sig bekant med andra går man oftast igenom sina preferenser och hobbyer. Jag
minns från min egen barndom att bara idrottsgrenar betraktades som hobbyer. Om man inte
sysslade med någon handledd idrottsform, var det svårt att delta i hobbydiskussioner. Lyckligtvis
har man frångått detta sätt att tänka, och nuförtiden betraktas också t.ex. läsning, stickning eller
bara promenader som hobbyer.


En liknande förändring håller på att ske även inom motion. I vardagsspråket betyder motion inte
enbart sport eller träning utan det innefattar även vardagsmotion, till exempel att röra på sig i
anslutning till arbetet eller studierna.


Hur kan vi då stärka denna förändring och få alla studerande att röra på sig? Genom att ta in
rörelse och rörlighet i studerandenas vardag och informera om olika former av motion och om
möjligheterna. Här spelar högskolesamfundets kultur och lokaler en nyckelroll.


Högskolans lokaler skapar de fysiska ramarna för att en motionsinriktad kultur ska uppstå.
Motion och rörlighet ska främjas även utanför de traditionella idrottslokalerna: I föreläsningssalar och klasser ska det vara möjligt att variera arbetsställning utan att störa andra. Det ska vara lätt att använda trappor. I korridorerna behövs aktiviteter med vilka det snabbt går att öka rörligheten under dagen.


Då högskolornas utrymmen stödjer studerandenas rörlighet kan rörelsen öka nästan obemärkt.
Allt hänger dock inte bara på de fysiska utrymmena, utan även vi studerande behövs för att
skapa en motionsinriktad kultur.


Skulle du nästa vecka anta utmaningen att välja trappor i stället för hiss, stiga upp och stå ett
par gånger under en föreläsning eller kliva av bussen en hållplats tidigare? Nästa steg kan vara
att du ber en kompis ta trapporna med dig eller föreslår pauser med jämna mellanrum under
föreläsningarna.


Om du inte genast inspireras av att röra på dig mer, kan ett par motiveringar sporra till att anta
utmaningen. Även en liten mängd rörelse kan nämligen förbättra studieförmågan. Genom att stå
upp under långa föreläsningar får du blodet att cirkulera bättre i kroppen och tankarna irrar inte
omkring så lätt. Det blir lättare att göra uppgifter om man tar en paus i sitt tänkande med jämna
mellanrum. Som motvikt till tankearbete rekommenderas att man rör sig, eftersom det hjälper hjärnan att vila. Att lägga till en liten promenad under skolvägen ger hjärnan en dos syre och en
möjlighet att glömma studierna för en stund.

I bästa fall blir motion med dessa medel en del av vardagsaktiviteterna och man rör sig mer
utan att behöva börja med en idrott. Hoppas du blev intresserad av att anta utmaningen att öka
din vardagsrörlighet!


Den studerande behöver inte ensam skapa en motionsinriktad kultur, eftersom studentkåren
samtidigt arbetar med universitetet för att stärka strukturer och en kultur som stöder rörlighet. I
en sådan kultur är varje rörelse viktig – vare sig det sker i en innebandymatch, i universitetets
trappor eller som stretching under föreläsningar.

Bild: OLL:s ordförande Essi Lumme utmanar oss att ta små steg för att öka vardagsrörligheten.