Blogg

En generalsekreterares tid med SHS

Jag anställdes som generalsekreterare mot slutet av förra året. Jag kom in i arbetet med ett enstaka dilemma – fastän en glöd i mitt hjärta brann och ännu brinner starkt för bevarande av det finlandssvenska språket, kulturen och utbildningen hade jag inga tidigare erfarenheter av studentkårsverksamheten. De som jag fick samarbeta tätt med i styrelsen och fullmäktiges presidium var dock väldigt måna om att få mig att känna mig välkommen, och lyckades. Att få arbeta här har jag betytt att få arbeta med människor som har en stor passion för vad de gör, människor som ville stödja en med att komma in i arbetet inte enbart för att de bryr sig, men för att de vill främja verksamheten som helhet. Det finns en sann gemenskap bland alla här som verkligen hjälper en utvecklas och hitta sin levande och viktiga roll i organens centrum.

Efter en tid i arbetet och med samlad kunskap om studentkårens termer och tidigare historia började rollen kännas mer och mer naturlig. Det dagliga administrativa arbetet får sin egen rytm och tack vare mötessekreterandet kan jag också påstå att jag aldrig kunnat röra mig över ett tangentbord snabbare i hela mitt liv. Det är väldigt unik arbetsplats – att varje dag få öppna dörren och stiga in i en avslappnad miljö där man kan skämta och skratta med andra, och samtidigt få diskutera saker som verkligen kan påverka den fortsatta utvecklingen av utbildningen och Svenska handelshögskolans studentkårs roll. För mig har användandet och vidare stärkandet av både mitt eget och studentkårens språk varit en gåva jag får ta med mig hela livet. På intressebevakningsfronten är villighet, ett leende och goda sociala förmågor allt som behövs – alla förstår ändå vad SHS står för som organisation. Att få bekanta sig med ett nytt och brett nätverk av människor är oundvikligt, särskilt då man engagerar sig med intressenter och inflytelserika aktörer i vårt samhälle.

För mig känns det svårt att beskriva vad arbetet som generalsekreterare för studentkåren gett mig. Jag har fått öva mina färdigheter i lösningsorienterat tänkande, dokumentering av kunskap, ekonomi, intressebevakning, översättning, språk och flexibilitet. Jag har fått lära mig mer om den centrala roll Svenska handelshögskolans studentkår spelar i den fortsatta utvecklingen av Finlands finlandssvenska utbildning, såväl som fått ett professionellt botten för empatiskt stödjande och främjandet av vår kultur. Människorna är dock ofta vad som gör en arbetsplats så speciell – utan människorna finns det ingen att glädja sig över triumferna i arbetet med och ingen att vända sig till efter hjälp, och det är den delen av SHS varma gemenskap som sist och slutligen gör varje nya arbetsdag någonting att se fram emot. I en roll som generalsekreterare finns verkligen en chans att påverka, och att göra det med kunskapen om att man hjälper påverka någonting människor kan dra nytta av i generationer framåt.

Sinéad Obrey