Styrelsen

Socialpolitiska utskottet rekryterar!

DET SOCIALPOLITISKA UTSKOTTET REKRYTERAR

Om du vill komma med i det allra första sopoutskottet på SHS, skicka då en kort formulerad ansökan till pia.blomqvist@shs.fi senast tisdagen 5.4!


Socialpolitiska utskottets främsta uppgift är att värna om och främja studerandes välmående på olika nivåer samt att bevaka deras intressen både inom studentkåren och externt.

Sopoutskottets största evenemang är Välmåendeveckan, som ordnas en gång på våren och en gång på hösten. Förutom Välmåendeveckan ordnar sopoutskottet även mindre evenemang och tillställningar, till exempel välgörenhetstalkon eller mindfulness övningar.

Övriga socialpolitiska ärenden som utskottet arbetar med innefattar bland annat att föra studerandes talan i SHVS:s (Studenternas Hälsovårdsstiftelse) samt bevaka intressen med UniSport.

Om du vill vara med och bevaka studerandes intressen och främja välmående genom olika initiativ, kan du vara i kontakt med den socialpolitiskt ansvariga från SHS styrelse!