Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 3/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Fullmäktiges möte 3/2022

Tid: Torsdag 24.3 kl. 16.00

Plats: V105 och V106 på Hanken i Vasa samt mötesplattformen Microsoft Teams

Mötet öppnades av ordförande Emma Lindvall kl 16:01

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Beslut om att godkänna studentkårens avgift för läsåret 2022-2023 till 68 euro, varav 34 euro för hösten 2022 och 34 euro för våren 2023.
  • Uppföljning av Q1 del av SHS budget 2022
  • Beslut om att godkänna styrelsens ansökan om ett budgetöverskott på 2000 € för införskaffning av ryggmärken till halare
  • Diskussion om styrelsens förslag om grundandet av ett socialpolitiskt utskott
  • Diskussion om tidpunkt för fastställande av 2023-2024 kåravgift

Mötet avslutades av ordförande Emma Lindvall kl 17:07