Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 11/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 11/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 23.3. kl. 10:01

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, William Sundell, Hampus Nordin, Jennifer Holmberg, Anton Mattsson, Selma Lumio, Sinéad Obrey

Eliott Tallqvist, Emma Lindvall 

Mötet öppnades kl. 10:01 av ordförande Winqvist 

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • HankenES presenterade sin verksamhet 
 • Styrelsen har tagit beslutet att förlänga lediganslående av Kvartalets Hankeit fram till söndagen 3.4. 
 • Styrelsen har tagit ett beslut om ändamålsenlig användning av understöd från Svenska kulturfonden. 

Anmälningsärenden

 • Ledamot Blomqvist anmälde att styrelsen har representerat SHS på Teknologföreningens 150 års jubileumsårsfest. Ledamot Sundell anmälde att styrelsen även deltagit på VYY:s andliga och anständiga årsfest. 
 • Ledamot Holmberg anmälde att styrelsen deltagit på FSFs öppningsseminar

Styrelsens aktiviteter

Gemensamma

 • Deltagit på FSF öppningsseminarium
 • Haft pro rektorsmöte
 • Bearbeta på stadgerevideringen

Emilia Winqvist

 • Haft möten angående alumnverksamhet och kontaktat övriga organisationer för benchmarking
 • Deltagit på Niords styrelsemötet
 • Haft möten med stadga reviderings arbetsgruppen
 • Deltagit på SESS styrelsemöte
 • Deltagit på Canon mötet och diskuterat situationen med pandemin och Ukraina
 • Välkomnat antagna magisterstuderanden
 • Jobbat vidare på frågan angående HEBS ry:s ansökan till Finlands ekonomer
 • Lett och förberett KPV:s möte
 • Diskuterat utvecklandet av utbudet av SHS merch
 • Haft samtal med intressenter angående SHS verksamhet
 • Varit i kontakt med UF angående styrelsens arbete
 • Marknadsfört och bjudit in till Tradbörs 2022 samt övriga praktikaliteter
 • Hjälpt PK med Kide app

William Sundell

 • Möte med Gekko
 • Möte med KY:s Näringslivsansvarige
 • Möte med NHH:s och SASSE:s näringslivsansvariga om gemensamt evenemang
 • Möte med Hanken & SSE

Hampus Nordin

 • Hanterat bokningar
 • Repsat på TFs 150 jubbe
 • Fixat kårens vessadörr
 • Påbörjat planering av uppgradering av utrymmen

Ida Havunta

 • Representerat och deltagit på kopo-träff på FSFs öppnings seminarium
 • Möte med bevakarbabes och möte gällande utbildningspolitik
 • Aol möte
 • Fortsatta möten med UU-grupperna 
 • Allmänt koordinerande med upo-grejer
 • Möte med Gekko

Pippi Blomqvist 

 • ​​Koordinering av paneldiskussionen
 • Möte med Hankeiternass Välmåendegrupp
 • Stadgerevideringsprocessens kick-off 
 • Planering av Helsinki Pride-evenemanget
 • Förberedande för och planerande av Välmåendeveckans program 
 • Representation på TF:s 150-jubileumsårsfest 
 • IBU-möte 

Selma Lumio

 • Möte med kommittéer
 • Möte med vän studentorganisationer
 • Representerat på Teknologföreningens 150 års jubileumsfest

Anton Mattsson

 • Fixat de “korrupta” filerna på ryggmärken samt designat nya ryggmärken för nya utskott och poster
 • Designat some material till bland annat merch tävling
 • Uppdaterat hemsidan & sociala medier 
 • Representerat på FSFs öppnings seminarium och TFs årsfest

Jennifer Holmberg

 • Bevakarbabes veckomöte
 • Planering av IBUs första officiella möte och genomförande av mötet
 • FSF öppningsseminarium
 • Diskuterat stadgor
 • Gått igenom SEHP-planer
 • Representerat på TFs 150-årsfest
 • Hanken styrelsemöte + nomkom-möte